Zestawienie podstawowych interwałów


[1]Artykuł zawiera zestawienie podstawowych interwałów. Interwały są ułożone w kolejności rosnącej od prymy czystej do kwintdecymy czystej. W pierwszej kolumnie znajdują się przykłady brzmienia poszczególnych interwałów. W drugiej znajduje się krótki opis zawierający informacje o rozmiarze (podanym w półtonach) interwału i jego przewrocie.

Spis treści

Uwagi


  1. Interwały o większej rozpiętości niż kwintdecyma (piętnaście kolejnych stopni skali) przyjęto nazywać według koncepcji: dwie oktawy i "nazwa interwału prostego" (np. dwie oktawy i tercja wielka, C-e¹).
  2. Linki użyte w tabeli służą do poruszania się w obrębie zestawienia. Do poruszania się między artykułami opisującymi poszczególne interwały służy zestawienie w części Zobacz też.

Pojęcia występujące w tabeli: cały ton, dysonans, konsonans, półton, przewrót interwału, szereg zasadniczy.

Nazwa Opis Przykład

Pryma czysta


posłuchaj i

Jest to powtórzony ten sam dźwięk. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-c, d-d, e-e, f-f, g-g, a-a, h-h). Jest interwałem konsonansowym doskonałym. W przewrocie otrzymujemy oktawę czystą. Oznaczenie: 1.

Sekunda mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Sekunda o rozmiarze półtonu. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-f, h-c). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy septymę wielką. Oznaczenie: 2>.

Sekunda wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Sekunda o rozmiarze całego tonu. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-d, d-e, f-g, g-a, a-h). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy septymę małą. Oznaczenie: 2.

Tercja mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Tercja o rozmiarze trzech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (d-f, e-g, a-c¹, h-d¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy sekstę wielką. Oznaczenie: 3>.

Tercja wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Tercja o rozmiarze czterech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-e, f-a, g-h). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy sekstę małą. Oznaczenie: 3.

Kwarta czysta


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Kwarta o rozmiarze pięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-f, d-g, e-a, g-c¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymujemy kwintę czystą. Oznaczenie: 4.

Tryton


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Tryton to interwał o rozmiarze całych trzech tonów (sześciu półtonów). Trytonem jest więc kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona (zależnie od notacji na pięciolinii). Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (f-h). Jest dysonansem.

Kwinta czysta


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Kwinta o rozmiarze siedmiu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-g, d-a, e-h, f-c¹, g-d¹, a-e¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymujemy kwartę czystą. Oznaczenie: 5.

Seksta mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Seksta o rozmiarze ośmiu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-c¹, a-f¹, h-g¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy tercję wielką. Oznaczenie: 6>.

Seksta wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Seksta o rozmiarze dziewięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (F-d, G-e, c-a, d-h). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy tercję małą. Oznaczenie: 6.

Septyma mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Septyma o rozmiarze dziesięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (D-c, E-d, G-f, A-g, H-a). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy sekundę wielką. Oznaczenie: 7.

Septyma wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Septyma o rozmiarze jedenastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-h, f-e¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy sekundę małą. Oznaczenie: 7<.

Oktawa czysta


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Oktawa o rozmiarze dwunastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, A-a, H-h). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymujemy prymę czystą. Oznaczenie: 8.

Nona mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Nona o rozmiarze trzynastu półtonów złożona z oktawy i sekundy małej. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (E-f, H-c¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy septymę wielką. Oznaczenie: 9>.

Nona wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Nona o rozmiarze czternastu półtonów złożona z oktawy i sekundy wielkiej. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-d¹, D-e¹, F-g¹, G-a¹, A-h¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy septymę małą. Oznaczenie: 9.

Decyma mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Decyma o rozmiarze piętnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (d-f¹, e-g¹, a-c², h-d²). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy sekstę wielką. Oznaczenie: 10>.

Decyma wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Decyma o rozmiarze szesnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-e¹, f-a¹, g-h¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy sekstę małą. Oznaczenie: 10.

Undecyma czysta


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Undecyma o rozmiarze siedemnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-f¹, d-g¹, e-a¹, g-c², a-d², h-e²). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymujemy kwintę czystą. Oznaczenie: 11.

Duodecyma czysta


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Duodecyma o rozmiarze dziewiętnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-g¹, d-a¹, e-h¹, f-c², g-d², a-e²). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymujemy kwartę czystą. Oznaczenie: 12.

Tercdecyma mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Tercdecyma o rozmiarze dwudziestu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-c², a-f², h-g²). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy tercję wielką. Oznaczenie: 13>.

Tercdecyma wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Tercdecyma o rozmiarze dwudziestu jeden półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (F-d¹, G-e¹, c-a¹, d-h¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy tercję małą. Oznaczenie: 13.

Kwartdecyma mała


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Kwartdecyma o rozmiarze dwudziestu dwóch półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (D-c¹, E-d¹, G-f¹, A-g¹, H-a¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy sekundę wielką. Oznaczenie: 14.

Kwartdecyma wielka


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Kwartdecyma o rozmiarze dwudziestu trzech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-h¹, f-e²). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy sekundę małą. Oznaczenie: 14<.

Kwintdecyma czysta


Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i

Kwintdecyma o rozmiarze dwudziestu czterech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-c¹, D-d¹, E-e¹, F-f¹, G-g¹, A-a¹, H-h¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymujemy prymę czystą. Oznaczenie: 15.

Zobacz też


Przypisy


  1. Co to interwały? | Interwał | Kwadrans Dla Gitary , www.kwadransdlagitary.pl [dostęp 2020-05-30].

Kategorie: Interwały | Listy związane z muzyką
Informacje na dzień: 25.12.2020 10:58:53 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.