Zestawienie pochodnych interwałów


Zestawienie zawiera tabelaryczne przedstawienie ważniejszych informacji o interwałach zwiększonych i zmniejszonych (oznaczenie, rozmiar w półtonach i przewrót).

Spis treści

Objaśnienia do tabeli


Interwał podstawowy Interwał cztery razy zmniejszony Interwał trzy razy zmniejszony Interwał dwa razy zmniejszony Interwał zmniejszony Interwał zwiększony Interwał dwa razy zwiększony Interwał trzy razy zwiększony Interwał cztery razy zwiększony

Pryma


NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

[1] 1<
[2] 1
[3] 8>
[4] 2>
[5] c-cis
[1] 1<<
[2] 2
[3] 8>>
[4] 2
[5] c-cisis
[1] 1<<<
[2] 3
[3] 8>>>
[4] 3>
[5] ces-cisis
[1] 1<<<<
[2] 4
[3] 8>>>>
[4] 3
[5] ceses-cisis

Sekunda


[1] [A] 2>>>>>
(2<)
[2] 3
[3] [C] 7<<<<<
[4] 3>
[5] Hisis-ceses
[1] [A] 2>>>>
(2)
[2] 2
[3] [C] 7<<<<
[4] 2
[5] His-ceses
[1] [A] 2>>>
(2>)
[2] 1
[3] [C] 7<<<
[4] 2>
[5] H-ceses
[1] 2>>
[2] 0
[3] [C] 7<<
[4] 1
[5] H-ces
[1] 2<
[2] 3
[3] [C] 7>
[4] 3>
[5] c-dis
[1] 2<<
[2] 4
[3] [C] 7>>
[4] 3
[5] c-disis
[1] 2<<<
[2] 5
[3] [C] 7>>>
[4] 4
[5] ces-disis
[1] 2<<<<
[2] 6
[3] [C] 7>>>>
[4] [B] tryton
[5] ceses-disis

Tercja


[1] [A] 3>>>>>
(3>>>)
[2] 1
[3] 6<<<<
[4] 2>
[5] Hisis-deses
[1] 3>>>>
[2] 0
[3] 6<<<
[4] 1
[5] His-deses
[1] 3>>>
[2] 1
[3] 6<<
[4] 2>
[5] H-deses
[1] 3>>
[2] 2
[3] 6<
[4] 2
[5] H-des
[1] 3<
[2] 5
[3] 6>>
[4] 4
[5] c-eis
[1] 3<<
[2] 6
[3] 6>>>
[4] [B] tryton
[5] c-eisis
[1] 3<<<
[2] 7
[3] 6>>>>
[4] 5
[5] ces-eisis
[1] 3<<<<
[2] 8
[3] 6>>>>>
[4] 6>
[5] ceses-eisis

Kwarta


[1] 4>>>>
[2] 1
[3] 5<<<<
[4] 2>
[5] cisis-feses
[1] 4>>>
[2] 2
[3] 5<<<
[4] 2
[5] cis-feses
[1] 4>>
[2] 3
[3] 5<<
[4] 3>
[5] c-feses
[1] 4>
[2] 4
[3] 5<
[4] 3
[5] c-fes
[1] 4<
[2] 6
[3] 5>
[4] [B] tryton
[5] c-fis
[1] 4<<
[2] 7
[3] 5>>
[4] 5
[5] c-fisis
[1] 4<<<
[2] 8
[3] 5>>>
[4] 6>
[5] ces-fisis
[1] 4<<<<
[2] 9
[3] 5>>>>
[4] 6
[5] ceses-fisis

Kwinta


[1] 5>>>>
[2] 3
[3] 4<<<<
[4] 3>
[5] cisis-geses
[1] 5>>>
[2] 4
[3] 4<<<
[4] 3
[5] cis-geses
[1] 5>>
[2] 5
[3] 4<<
[4] 4
[5] c-geses
[1] 5>
[2] 6
[3] 4<
[4] [B] tryton
[5] c-ges
[1] 5<
[2] 8
[3] 4>
[4] [B] 6>
[5] c-gis
[1] 5<<
[2] 9
[3] 4>>
[4] 6
[5] c-gisis
[1] 5<<<
[2] 10
[3] 4>>>
[4] [C] 7
[5] ces-gisis
[1] 5<<<<
[2] 11
[3] 4>>>>
[4] [C] 7<
[5] ceses-gisis

Seksta


[1] 6>>>>>
[2] 4
[3] 3<<<<
[4] 3
[5] Hisis-geses
[1] 6>>>>
[2] 5
[3] 3<<<
[4] 4
[5] His-geses
[1] 6>>>
[2] 6
[3] 3<<
[4] [B] tryton
[5] H-geses
[1] 6>>
[2] 7
[3] 3<
[4] 5
[5] H-ges
[1] 6<
[2] 10
[3] 3>>
[4] [C] 7
[5] c-ais
[1] 6<<
[2] 11
[3] 3>>>
[4] [C] 7<
[5] c-aisis
[1] 6<<<
[2] 12
[3] 3>>>>
[4] 8
[5] ces-aisis
[1] 6<<<<
[2] 13
[3] 3>>>>>
[4] 9>
[5] ceses-aisis

Septyma


[1] [C] 7>>>>
[2] 6
[3] 2<<<<
[4] [B] tryton
[5] Hisis-ases
[1] [C] 7>>>
[2] 7
[3] 2<<<
[4] 5
[5] His-ases
[1] [C] 7>>
[2] 8
[3] 2<<
[4] 6>
[5] H-ases
[1] [C] 7>
[2] 9
[3] 2<
[4] 6
[5] H-as
[1] [C] 7<<
[2] 12
[3] 2>>
[4] 8
[5] c-his
[1] [C] 7<<<
[2] 13
[3] 2>>>
[4] 9<
[5] c-hisis
[1] [C] 7<<<<
[2] 14
[3] 2>>>>
[4] 9
[5] ces-hisis
[1] [C] 7<<<<<
[2] 15
[3] 2>>>>>
[4] 10>
[5] ceses-hisis

Oktawa


[1] 8>>>>
[2] 8
[3] 1<<<<
[4] 6>
[5] cisis-ceses¹
[1] 8>>>
[2] 9
[3] 1<<<
[4] 6
[5] cis-ceses¹
[1] 8>>
[2] 10
[3] 1<<
[4] [C] 7
[5] c-ceses¹
[1] 8>
[2] 11
[3] 1<
[4] [C] 7<
[5] c-ces¹
[1] 8<
[2] 13
[3] 1>
[4] 9>
[5] c-cis¹
[1] 8<<
[2] 14
[3] 1>>
[4] 9
[5] c-cisis¹
[1] 8<<<
[2] 15
[3] 1>>>
[4] 10>
[5] ces-cisis¹
[1] 8<<<<
[2] 16
[3] 1>>>>
[4] 10
[5] ceses-cisis¹

Nona


[1] 9>>>>>
[2] 9
[3] [C] 7<<<<<
[4] 6
[5] Hisis-ceses¹
[1] 9>>>>
[2] 10
[3] [C] 7<<<<
[4] 7
[5] His-ceses¹
[1] 9>>>
[2] 11
[3] [C] 7<<<
[4] [C] 7<
[5] H-ceses¹
[1] 9>>
[2] 12
[3] [C] 7<<
[4] 8
[5] H-ces¹
[1] 9<
[2] 15
[3] [C] 7>
[4] 10>
[5] c-dis¹
[1] 9<<
[2] 16
[3] [C] 7>>
[4] 10
[5] c-disis¹
[1] 9<<<
[2] 17
[3] [C] 7>>>
[4] 11
[5] ces-disis¹
[1] 9<<<<
[2] 18
[3] [C] 7>>>>
[4] [D] ?
[5] ceses-disis¹

Decyma


[1] 10>>>>>
[2] 11
[3] 6<<<<
[4] 7<
[5] Hisis-deses¹
[1] 10>>>>
[2] 12
[3] 6<<<
[4] [C] 8
[5] His-deses¹
[1] 10>>>
[2] 13
[3] 6<<
[4] 9>
[5] H-deses¹
[1] 10>>
[2] 14
[3] 6<
[4] 9
[5] H-des¹
[1] 10<
[2] 17
[3] 6>>
[4] 11
[5] c-eis¹
[1] 10<<
[2] 18
[3] 6>>>
[4] [D] ?
[5] c-eisis¹
[1] 10<<<
[2] 19
[3] 6>>>>
[4] 12
[5] ces-eisis¹
[1] 10<<<<
[2] 20
[3] 6>>>>>
[4] 13>
[5] ceses-eisis¹

Undecyma


1 11>>>>
2 13 półtonów
3 5<<<<
4 9>
5 Cisis-feses
1 11>>>
2 14 półtonów
3 5<<<
4 9
5 Cisis-fes
1 11>>
2 15 półtonów
3 5<<
4 10>
5 Cisis-f
1 11>
2 16 półtonów
3 5<
4 10
5 Cis-f
1 11<
2 18 półtonów
3 5>
4 [D] ?
5 Ces-f
1 11<<
2 19 półtonów
3 5>>
4 12
5 Ceses-f
1 11<<<
2 20 półtonów
3 5>>>
4 13>
5 Ceses-fis
1 11<<<<
2 21 półtonów
3 5>>>>
4 13
5 Ceses-fisis

Duodecyma


1 12>>>>
2 15 półtonów
3 4<<<<
4 10>
5 Cisis-geses
1 12>>>
2 16 półtonów
3 4<<<
4 10
5 Cisis-ges
1 12>>
2 17 półtonów
3 4<<
4 11
5 Cisis-g
1 12>
2 18 półtonów
3 4<
4 [D] ?
5 Cis-g
1 12<
2 20 półtonów
3 4>
4 13>
5 Ces-g
1 12<<
2 21 półtonów
3 4>>
4 13
5 Ceses-g
1 12<<<
2 22 półtonów
3 4>>>
4 [E] 14
5 Ceses-gis
1 12<<<<
2 23 półtonów
3 4>>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-gisis

Tercdecyma


1 13>>>>>
2 16 półtonów
3 3<<<<
4 10
5 Cisis-ases
1 13>>>>
2 17 półtonów
3 3<<<
4 11
5 Cisis-as
1 13>>>
2 18 półtonów
3 3<<
4 [D] ?
5 Cisis-a
1 13>>
2 19 półtonów
3 3<
4 10
5 Cis-a
1 13<
2 22 półtonów
3 3>>
4 [E] 14
5 Ces-a
1 13<<
2 23 półtonów
3 3>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-a
1 13<<<
2 24 półtonów
3 3>>>>
4 15
5 Ceses-ais
1 13<<<<
2 25 półtonów
3 3>>>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-aisis

Kwartdecyma


1 [E] 14>>>>
2 18 półtonów
3 2<<<<
4 [D] ?
5 Cisis-heses
1 [E] 14>>>
2 19 półtonów
3 2<<<
4 12
5 Cisis-b
1 [E] 14>>
2 20 półtonów
3 2<<
4 13>
5 Cisis-h
1 [E] 14>
2 21 półtonów
3 2<
4 13
5 Cis-h
1 [E] 14<<
2 24 półtonów
3 2>>
4 15
5 Ces-h
1 [E] 14<<<
2 25 półtonów
3 2>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-h
1 [E] 14<<<<
2 26 półtonów
3 2>>>>
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-his
1 [E] 14<<<<<
2 27 półtonów
3 2>>>>>
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-hisis

Kwintdecyma


1 15>>>>
2 20 półtonów
3 1<<<<
4 13>
5 Cisis-ceses¹
1 15>>>
2 21 półtonów
3 1<<<
4 13
5 Cisis-ces¹
1 15>>
2 22 półtony
3 1<<
4 [E] 14
5 Cisis-c¹
1 15>
2 23 półtony
3 1<
4 [E] 14<
5 Cis-c¹
1 15<
2 25 półtonów
3 [A] 1>
(1<)
4 [F] 8+8+2>
5 Ces-c¹
1 15<<
2 26 półtonów
3 [A] 1>>
(1<<)
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-c¹
1 15<<<
2 27 półtonów
3 [A] 1>>>
(1<<<)
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-cis¹
1 15<<<<
2 28 półtonów
3 [A] 1>>>>
(1<<<<)
4 [F] 8+8+3
5 Ceses-cisis¹

Objaśnienia do tabeli:

Zobacz teżKategorie: Interwały | Listy związane z muzyką
Informacje na dzień: 25.12.2020 11:03:30 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.