Wydawca - pl.LinkFang.org

Wydawca
Wydawcaosoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

Wydawca realizuje zwykle politykę wydawniczą, plasując się w określonym segmencie rynku, zarówno ze względu na skalę prowadzonych przedsięwzięć, jak i prezentowaną tematykę, a nawet może narzucać swój stosunek do przedstawianych treści. Odpowiednikiem wydawcy w kinematografii jest producent filmowy.

Spis treści

Definicje ustawowe


Jednostka redakcyjna Definicja
art. 8 Prawa prasowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 ) Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.
art. 15 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 , ze zm.) Domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
art. 2 Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 545 ) Przez określenie „wydawca” należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.

Zadania wydawcy


Bezpośrednia działalność wydawcy może ograniczać się jedynie do spraw finansowo-prawnych, jak np.:

Szeregiem innych czynności wydawca może zajmować się osobiście, lub zlecać je podwykonawcom. Są to np.:

Lista największych polskich wydawnictw


Kolejność według przychodów za rok 2011, źródło: „Rzeczpospolita” z 10 maja 2012.

Lp. Nazwa Miasto Przychody ze sprzedaży książek
w 2011 r. w mln zł
Wydane tytuły w 2011
1. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 226,6 1673
2. Wydawnictwo Nowa Era Warszawa 198,9 938
3. Wolters Kluwer Polska Warszawa 181,3 454
4. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 130,7 2086
5. Weltbild Polska Warszawa 112 460
6. Grupa Edukacyjna MAC Warszawa 100,7 700
7. Pearson Central Europe Warszawa 93,3 617
8. Reader’s Digest Warszawa 82,7 43
9. Wiedza i Praktyka Warszawa 68,7 97
10. Olesiejuk Warszawa 66,3 1158
11. C.H. Beck Warszawa 56,3 450
12. Lexis Nexis Warszawa 47,0 293
13. Macmillan Publishers Warszawa 34,7 110
14. Egmont Polska Warszawa 34,1 579
15. Hachette Livre Polska Warszawa 33,8 91
16. Forum (wydawnictwo) Warszawa 32,9 7
17. Grupa Wydawnicza Helion Gliwice 31,8 404
18. Prószyński Media Warszawa 30,3 195
19. Dom Wydawniczy Rebis Poznań 23,9 281
20. Albatros (wydawnictwo) Warszawa 21,8 218
21. Wydawnictwo WAM Kraków 21,5 358
22. Gruner+Jahr Polska Warszawa 21,4 276
23. Raabe Warszawa 19,1 8
24. Czarna Owca Warszawa 18,6 88
25. Bellona (wydawnictwo) Warszawa 17,9 249
26. Nasza Księgarnia Warszawa 17,9 183
27. Muza (oficyna wydawnicza) Warszawa 15,6 171
28. Wilga (wydawnictwo) Warszawa 14,1 312
29. Buchmann Warszawa 13,5 163
30. ODDK Warszawa 12,4 220
31. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań 11,5 192

Według danych „Rzeczpospolitej”:

Wydawnictwa katolickie w Polsce


Zobacz więcej w artykule Kościół katolicki w Polsce, w sekcji Wydawnictwa katolickie.

Ważny segment rynku książki w Polsce stanowią wydawnictwa katolickie, których istnieje ponad 100.

Przypisy


Zobacz w Wikicytatach kolekcję cytatów Wydawca
  1. M. Lemańska, Chomikuj wciąż unika procesu. „Rzeczpospolita”, 3.09.2013, s. B5.
  2. Rzeczpospolita” z dnia 10 maja 2012.
Kategorie: Wydawnictwa | Zawody
Informacje na dzień: 28.05.2020 05:05:56 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.