Usługa finansowa - pl.LinkFang.org

Usługa finansowa


Usługa finansowa – usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym (pośrednika finansowego), która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku[1]. Świadczone są na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów. Usługi finansowe mogą być także oferowane w ramach programów rządowych wspierających np. budownictwo mieszkaniowe czy rolnictwo.

W polskim prawie usługi finansowe zostały wymienione w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny[2]. W tym wypadku

usługami finansowymi są w szczególności:

 1. czynności bankowe[3],
 2. umowy kredytu konsumenckiego,
 3. czynności ubezpieczeniowe,
 4. umowy uczestnictwa w: funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym i funduszu inwestycyjnym mieszanym.
Art. 16a ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów,

Za usługi finansowe w rozumieniu tej ustawy nie uznano umów o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym oraz umów składających się na pracownicze programy emerytalne[4].

Z kolei dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (tzw. MIFID)[5] załącza wykaz usług i działalności oraz instrumentów finansowych. W rozumieniu tej dyrektywy do działalności i usług finansowych zalicza się usługi inwestycyjne:

 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego, lub większej liczby instrumentów finansowych,
 2. realizacja zleceń w imieniu klientów,
 3. zawieranie transakcji na własny rachunek,
 4. zarządzanie pakietem akcji,
 5. doradztwo inwestycyjne,
 6. emisja instrumentów finansowych i/lub wprowadzanie instrumentów finansowych na zasadzie zaangażowania przedsiębiorstwa,
 7. wprowadzanie instrumentów finansowych bez zaangażowania przedsiębiorstwa,
 8. prowadzenie Wielostronnych Platform Obrotu.
Załącznik 1 sekcja A do MIFID,

Przypisy


 1. M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak, R. Kitala, w: Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań, SGH, Warszawa 2009, s. 10
 2. Dz.U. z 2012 r. nr 000, poz. 1225
 3. Wymienione w artykule 5 ustawy Prawo bankowe
 4. Art. 16a ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
 5. Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004

Kategorie: Finanse | Usługi
Informacje na dzień: 23.12.2020 11:51:51 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.