Umowa ubezpieczenia


Umowa ubezpieczenia – uregulowana w Kodeksie cywilnym[1] umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę[2].

Świadczenie zakładu ubezpieczeń może polegać na zapłacie:

Spis treści

Charakter prawny umowy ubezpieczenia


Umowa ubezpieczenia jest umową nazwaną, należąca do grona umów kwalifikowanych, dwustronnie zobowiązujących i odpłatnych. Rozbieżności w doktrynie wywołuje losowość i wzajemność umowy ubezpieczenia. Judykatura polska stoi na stanowisku, że umowa ubezpieczenia jest umową losową, której nie można przypisać charakteru wzajemności[3].

Treść umowy ubezpieczenia


Na treść umowy składają się jej essentialia negotti oraz główne świadczenie stron. Do essentialium negotii umowy ubezpieczenia zalicza się postanowienia określające zdarzenie losowe oraz interes ubezpieczonego, któremu zdarzenie owo zagraża. Głównym świadczeniem ubezpieczającego jest zapłata składki ubezpieczeniowej, natomiast głównym świadczeniem zakładu ubezpieczeń[1] – zapłata umówionego odszkodowania lub świadczenia.

Teorie świadczenia ubezpieczyciela


W doktrynie występują jednak dwie teorie opisujące charakter świadczenia ubezpieczyciela:

Przypisy


  1. a b Art. 805 kc i nast.
  2. Umowa ubezpieczenia . W: Encyklopedia ubezpieczeń [on-line]. Rzecznik Ubezpieczonych. [dostęp 2014-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-20)].
  3. Wyrok SN z 6 listopada 2006 r. sygn. akt. IV CSK 125/06, za: Gazeta Prawna nr 215, s. 26.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.


Kategorie: Prawo zobowiązań | Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Informacje na dzień: 10.05.2021 04:16:45 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.