Tablice rejestracyjne w Polsce - pl.LinkFang.org

Tablice rejestracyjne w Polsce


Polskie tablice rejestracyjnetablice rejestracyjne wprowadzone 31 marca 2000, po reformie podziału administracyjnego kraju w 1999, wydawane od 1 maja 2000.

Zastąpiły tablice starszego typu, czarne z białymi znakami[1].

Obowiązujący od 1 stycznia 2018 wzór tablic określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych[2], znowelizowane Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury zmieniającymi rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (ostatnia nowelizacja z 19 grudnia 2019)[3].

Spis treści

Opis systemu tablic rejestracyjnych w Polsce


Wyróżnia się osiem rodzajów tablic rejestracyjnych:

Jedna, dwie lub trzy pierwsze litery tworzą wyróżnik miejsca. Pierwsza litera oznacza województwo, a jedna lub dwie następne – powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu (lub dzielnica Warszawy), jeżeli dwie – powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Po wyróżniku powiatu (a w przypadku tablic samochodowych zmniejszonych – województwa) następuje wyróżnik pojazdu. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z[4], zbyt podobnych do cyfr 8, 0, 1, 0, 2. Według rozporządzenia z 22 lipca 2002, litery M i W mają nieco inne kształty niż poprzednio. Numery są zapisywane krojem pisma podobnym do DIN 1451.

Pod koniec 2003 roku nowe tablice miała już ponad połowa pojazdów poruszających się po polskich drogach. Tablice wz. 1976 tracą ważność po zmianie właściciela pojazdu wyposażonego w takie tablice, zmianie miejsca zamieszkania właściciela lub sprzedaży pojazdu do innego powiatu. Nie ma jednak terminu ani obowiązku zmiany tablic na białe.

Niektóre powiaty, a także miasta na prawach powiatu, stosują rejonizację tablic. Zdaniem niektórych pasjonatów tablic, jest to najlepszy sposób na wykorzystywanie pojemności rejestracyjnej, ułatwia także rejestrowanie pojazdów.

Dla oznaczenia poszczególnych typów pojazdów używa się następujących typów tablic:

Na wniosek użytkownika wydaje się także dodatkową jednorzędową tablicę rejestracyjną dla samochodu, którą mocuje się do bagażnika rowerowego, jeżeli zasłania on tablicę umieszczoną z tyłu samochodu[5].

1 maja 2006 roku wprowadzono unijny (Euroband) wzór tablic rejestracyjnych, gdzie 12 gwiazdek Unii Europejskiej zastąpiło polską flagę[6]. Istnieje możliwość wymiany tablic z polską flagą na tablice z gwiazdkami UE przy zachowaniu starego numeru.

Od 1 lipca 2018 roku do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny” stosuje się tablice jednorzędowe zmniejszone.

Od 11 lipca 2019 roku weszły do użycia tablice „profesjonalne” ze znakami w kolorze zielonym.

Od 1 stycznia 2020 roku dla pojazdów z silnikiem elektrycznym lub napędzanych wodorem wydaje się tablice z jasnozielonym tłem.

Od 10 lipca 2020 roku na tablicach umieszcza się elementy naniesione techniką laserową, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie tablicy przed fałszerstwem.

Dodatkowe elementy rejestracji pojazdu


Nalepki

Nalepka legalizacyjna składa się z 3 części: 2 hologramowych nalepek naklejanych na tablice (30×20 mm) oraz jednej, wklejanej do dowodu rejestracyjnego (30×10 mm). Jeżeli pojazd ma tylko jedną tablicę, drugą nalepkę na tablicę umieszcza się w dowodzie. Na wszystkich nalepkach znajduje się taki sam numer legalizacyjny. Napis na nalepce ma postać NL/ następnie 3 litery i 7 cyfr. Nalepki legalizacyjne umieszcza się na wszystkich tablicach, oprócz tymczasowych, pomiędzy wyróżnikiem miejsca a wyróżnikiem pojazdu. Nalepka pojazdu elektrycznego posiada czerwony otok, a pojazdu napędzanego wodorem – żółty otok.

Nalepka ważności tablicy tymczasowej ma kształt koła (średnica – 44 mm). Do września 2002 była koloru czerwonego z żółtymi cyframi, natomiast od września 2002 jest przezroczysta, z czerwonymi cyframi. Na nalepce pośrodku znajdują się cyfry oznaczające rok, a po zewnętrznej stronie – liczby oznaczające miesiąc ważności tablicy. Nalepkę umieszcza się pomiędzy wyróżnikiem miejsca a wyróżnikiem pojazdu.

Nalepka kontrolna na szybę ma kształt prostokąta (50×100 mm). Nalepka jest wydawana do tablic zwyczajnych, indywidualnych i zabytkowych (tylko dla samochodów). Pełni rolę trzeciej tablicy. Znajduje się na niej:

Właściciel pojazdu powinien umieścić nalepkę kontrolną w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Pomimo że obowiązujące obecnie tablice rejestracyjne mają zamiast polskiej flagi 12 gwiazdek Unii Europejskiej, to wzoru nalepki nie zmieniono – znajduje się na niej nadal polska flaga.

Elementy naniesione techniką laserową

Na tablicy rejestracyjnej techniką laserową nanosi się:

Miejsca na umieszczenie nalepki legalizacyjnej nie oznacza się na tablicach tymczasowych, a obrysu wizerunku orła nie nanosi się na tablice tymczasowe i motorowerowe.

Wymiary tablicZasoby numerów na tablicach zwyczajnych


Tablice standardowe

Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym

Łączna pojemność rejestracyjna – 1 235 799 kombinacji dla każdego z dwuliterowych wyróżników.

Powyższe zasoby są stosowane wyłącznie na tablicach samochodowych i przyczepowych.

Powiaty z wyróżnikiem trzyliterowym

Łączna pojemność rejestracyjna – 978 399 kombinacji dla każdego z trzyliterowych wyróżników.

Zasoby od I do VI są stosowane na wszystkich tablicach zwyczajnych, od VII do IX – wyłącznie na tablicach samochodowych i przyczepowych, a X i XI – wyłącznie na tablicach motocyklowych i motorowerowych.

Większość powiatów ziemskich wydaje zasoby niezgodnie z kolejnością ich wymienienia w rozporządzeniu (najpierw I, potem II, III itd.).

Tablice zmniejszone

Łączna pojemność rejestracyjna – 17 379 kombinacji dla każdego wyróżnika województwa.

Wyróżniki województw


Tablice zwyczajne i zabytkowe

Większość wyróżników województw znalazła zastosowanie w oznaczeniach operacyjnych samochodów Państwowej Straży Pożarnej.

Tablice tymczasowe i indywidualne

Wykaz tablic


Polskie tablice rejestracyjne

Inne typy tablic


Zwyczajne motocyklowe i motorowerowe

Tablice zwyczajne motocyklowe i motorowerowe w miastach na prawach powiatu mają 6 znaków, a w powiatach – 7 znaków. Zasoby numerów wyglądają następująco:

(zasoby od III do VIII stosuje się od 1 lipca 2018 r.)

Tak jak na tablicach samochodowych od I do VI zasobu oraz zasoby X i XI.

Do września 2002 na tablicach motorowerowych były dopuszczone tylko układy 2 litery + 4 cyfry i 3 litery + 1 litera + 3 cyfry.

Tablice tymczasowe

Na tablicach tymczasowych o standardowym wymiarze pierwsza litera i cyfra są wyróżnikiem województwa. Układ znaków może być dwojaki:

W przypadku tablic samochodowych zmniejszonych stosuje się ten sam zestaw znaków, co na tablicach zwyczajnych.

Tablice profesjonalne

Od 11 lipca 2019 roku weszły do użytku tablice dla profesjonalistów: producentów pojazdów, ich sprzedawców lub jednostek badawczych testujących pojazdy. Instytucje takie mogą składać wnioski do urzędu o uznanie ich podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie mogą uzyskać potrzebną ilość kompletów tablic rejestracyjnych i blankietów dowodów rejestracyjnych. W zależności od potrzeb (jazdy próbne, testowe, promocyjne) tablice te mogą być zakładane w konkretnym czasie na kolejne pojazdy, dzięki czemu unika się potrzeby każdorazowego rejestrowania każdego z tych pojazdów w urzędzie od nowa[7].

Tablice profesjonalne mają rozmiar i krój czcionek jak na tablicach standardowych; są koloru białego, a litery i cyfry – w kolorze zielonym. Stosuje się następujące zasoby:

Tablice dla pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem

Tablice z jasnozielonym tłem i czarnymi znakami.

Tablice te są wydawane dla pojazdów, w których źródłem energii nie jest spalanie węglowodorów. Mogą być wydawane dla samochodów (jako jedno- lub dwurzędowe albo zmniejszone), ciągników, motocykli i pojazdów pokrewnych oraz motorowerów – również jako tablice indywidualne (poza motorowerowymi). Nie przewiduje się dla nich odrębnych zasobów numeracyjnych. Posiadacz takiego pojazdu, jeżeli wcześniej zarejestrował go z użyciem tablic zwyczajnych, może wnioskować o wydanie tablic o jasnozielonym tle, bez zmiany numeru rejestracyjnego[8].

Tablice indywidualne

Tablice indywidualne mogą być wydane na wniosek właściciela pojazdu, zamiast tablic zwyczajnych (za dopłatą). Właściciel sam ustala treść wyróżnika pojazdu. Indywidualny wyróżnik pojazdu nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Numer składa się z litery i cyfry oznaczających województwo oraz wyróżnika pojazdu w postaci 3, 4 lub 5 liter, z czego maksymalnie 2 ostatnie mogą być zastąpione cyframi.


Tablice zabytkowe

Tablice zabytkowe są wydawane do samochodów i motocykli, które mają ponad 25 lat, nie są produkowane od co najmniej 15 lat i są wpisane do rejestru dóbr kultury. Mogą również zostać wydane na młodszy pojazd prototypowy, który nie wszedł do produkcji seryjnej. Mają żółte tło, a po prawej stronie symbol pojazdu zabytkowego (samochodu lub motocykla).

Na tablicach zabytkowych miejsce rejestracji jest oznaczane tak samo, jak na tablicach zwyczajnych. Numer może mieć postać:


Tablice dyplomatyczne

Tablice dyplomatyczne są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych państw obcych i organizacji międzynarodowych w Polsce oraz ich personelu, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Jako jedyne nie mają eurobandu. Ewidencję tych tablic prowadzi wojewoda mazowiecki. Numer składa się z litery oznaczającej województwo (w praktyce używana jest tylko W) i 6 cyfr, z których pierwsze 3 są wyróżnikiem państwa lub organizacji, następne 3 określają przeznaczenie pojazdu.

Kody na tablicach dyplomatycznych określające państwo lub organizację (pierwsza trójka cyfr):

Kody na tablicach dyplomatycznych określające przeznaczenie pojazdu (druga trójka cyfr):

Tablice wojskowe

Na tablicach wojskowych wyróżnik miejsca jest zastąpiony wyróżnikiem przeznaczenia pojazdu. Pierwszą literą jest zawsze U, następna określa przeznaczenie pojazdu. Jako druga litera nie mogą być użyte litery O i U. Numer wojskowych pojazdów gąsienicowych, transporterów kołowych oraz samochodów opancerzonych może być wykonany bezpośrednio na pojeździe (namalowany lub wykonany jako naklejka).

Istnieją dwa zasoby, z których tworzone są numery pojazdów wojskowych:

Podział pomiędzy rodzaje pojazdów na tablicach wojskowych (w latach 2000–2011):

Tablice instytucji strzegących bezpieczeństwa, porządku publicznego itp.

Na tablicach służb wyróżnik miejsca jest zastąpiony wyróżnikiem służby. Pierwszą literą jest zawsze H. Druga litera oznacza służbę lub urząd:

Dawniej także:

Trzecia litera oznacza:

Istnieją dwa zasoby, z których tworzone są numery pojazdów służb specjalnych:

Litery B, D, I, O, Z mogą być użyte jako seryjne.

Pojazdy nieoznakowane służb mogą mieć zamiast tablic specjalnych tablice zwyczajne.

Wyróżniki Policji:

Wyróżniki Izby Celnej:

Układ znaków na tablicach dwurzędowych


Dwa rzędy znaków występują na tablicach o wymiarach 305 × 214 mm, wydawanych na samochody i przyczepy, oraz na wszystkich tablicach motocyklowych (w tym wydawanych na ciągniki rolnicze) o wymiarach 190 × 150 mm i motorowerowych o wymiarach 140 × 114 mm.

W niemal wszystkich przypadkach w górnym rzędzie umieszcza się wyróżnik miejsca (lub przeznaczenia pojazdu w przypadku tablic wojskowych albo służby w przypadku tablic dla instytucji strzegących bezpieczeństwa), a w dolnym – wyróżnik pojazdu. Wyjątek stanowią tablice dyplomatyczne, na których w górnym rzędzie umieszcza się wyróżnik miejsca i dwie pierwsze cyfry wyróżnika pojazdu, a w dolnym – pozostałe cyfry wyróżnika pojazdu.

Na tablicach dwurzędowych poza motorowerowymi nalepkę legalizacyjną lub nalepkę ważności tablicy tymczasowej umieszcza się w górnym rzędzie po prawej stronie znaków, a na tablicach motorowerowych – w dolnym rzędzie po lewej stronie znaków. Euroband na tablicach dwurzędowych umieszcza się w lewym górnym rogu.

Krój znaków


Krój znaków alfanumerycznych został określony w Załącznikach nr 13 i 16 do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. W ramach kroju stosuje się następujące wzory:

Do 30 czerwca 2018 r.:

Od 1 lipca 2018 produkuje się wyłącznie tablice ze zwężonymi wzorami liter. Tablice z czcionką niezwężoną mogą być wydawane do wyczerpania ich zapasów.

Opłaty za wydanie tablic


Opłaty dodatkowe:

Opłaty ewidencyjne za wydanie:

Odstępstwa od zasad oznaczania powiatów


Miasta na prawach powiatu z wyróżnikami trzyliterowymi

Wcześniej wyróżniki trzyliterowe miały też Konin (PKO) i Ruda Śląska (SRS), jednak w grudniu 2001 Konin dostał wyróżnik PN, a Ruda Śląska SL.

Powiaty z wyróżnikami dwuliterowymi

Powiaty i miasta na prawach powiatu uprawnione do wydawania dwóch lub więcej różnych wyróżników

Tablice rejestracyjne Warszawy

[10]

Tablice samochodowe zwyczajne i tymczasowe[i] Tablice zwyczajne Tablice zabytkowe Wszystkie

wykorzystywane

wyróżniki

dwuliterowe

przyznane wyróżniki obecnie
wydawany
zasób
wyróżniki tablic
zmniejszonych[ii]
dla przyczep[iii] dla motocykli dla ciągników motorowerowe samochodowe motocyklowe
Bemowo WB

W8 0001–7000

II

I

W G.., W 1GN–9GY

W 1GA–9GE

WB ...A* WA 0001–5000,

WJ 7001–9000,

WB ...E

WB ...A WA 0001–1250,

WJ 2001–3000,

WJ 3001–3023,

WB ...C

WA ..Y, WA ..X WA ..A WA, WB, WJ
Białołęka WA

W1 ...A – W4 ...A,

W0 ...X – W4 ...X

II

II

W A.., W A.A,

W A1E–A9N W 1AA–9AE

WA ...A* WA 5001–9000,

WW 2001–4000,

WA ...E

WA ...A WA 5001–6175,

WA 9001–9999

WB ..Y, WB ..V WB ..A WA, WB, WW
Bielany WD

W7 0001–7000

II

I

W C.., W 1CN–9CY

W 1CA–9CE

WD ...A* WB 0001–3500,

WW 0001–2000,

WD ...E

WD ...A WB 1001–2750,

WB 3501–5000

WD ..Y, WD ..X WD ..A WB, WD, WW
Mokotów WE

W1, W2 0001–2000

III[iv]

I

W E.., W E.*

W 1EA–9EE

WE ...A* WB 5001–9999,

WI 0001–5000,

WE ...E

WE ...A WB 5001–7425,

WJ 0001–1250,

WJ 1401–2000,

WE ...J

WE ..Y, WE ..V,

WE ..L, WE ..S

WE ..A WB, WE, WI, WJ
Ochota WU

W3

II

I

W U..

W 1UA–9UE

WU ...P* WD 0001–4000 WU ...A WD 0001–0900,

WD 4001–5000

WN ..Y, WN ..W WN ..A WD, WN, WU
Praga-Południe WF

W4

II

I

W F.., W F1A–F9N[v]

W 1FA–9FE

WF ...A* WE 0001–5000,

WU 5001–9000

WF ...A,

WF ...C

WE 0001–1800,

WJ 4001–7000

WH ..Y, WH ..V,

WH ..S

WH ..A WE, WF, WH, WJ, WU
Praga-Północ WH

W6 0001–5000

I

I

W H..

W 1HA–9HE

WH ...A* WE 5001–6100,

WE 8001–9999

WH ...A WE 5001–8000 WI ..Y WI ..A WE, WH, WI
Rembertów WW ....A, WW ....C,

WW ....E, WW ....X,

WW ....Y

W7 7001–9000

II[vi] (....Y)

I

W R..

W 1RA–9RE

WW ...A* WY 2001–4000 WW ...A WY 2001–2440,

WY 4001–5000

WY ..X, WY ..U WY ..C WW, WY
Śródmieście WI

W0

III[vii]

I

W S.., W S.*

W 1SA–9SE

WI ...A* WD 5001–8100,

WD 8201–8600,

WD 8801–9000,

WD 9101–9300,

WD 9401–9700,

WD 9801–9999,

WI 7001–9999

WI ...A,

WI ...C,

WI ...E

WD 5001–6700,

WD 8101–8200,

WD 8601–8800,

WD 9001–9100,

WD 9301–9400,

WI 5001–7000,

WJ 1251–1400

WJ ..Y, WJ ..V,

WJ ..S, WJ ..X

WJ ..A WD, WI, WJ
Targówek WJ

W2 2001–9999

II

I

W J.., W J1A–J9M

W 1JA–1JE

WJ ...A* WH 0001–5000,

WT 3001–4000

WJ ...A WH 0001–1500,

WJ 3001–4000,

WJ 9001–9999

WT ..Y WT ..A WH, WJ, WT
Ursus WK

W6 7001–9999

I

I

W K..

W 1KA–9KE

WK ...A* WH 5001–8000 WK ...A WH 5001–5660,

WH 8001–9999

WX ..Y, WX ..R,

WX ..P

WX ..A WH, WK, WX
Ursynów WN

W9 0001–7000

II

I

W N.., W N1A–N9N[v]

W 1NA–9NE

WN ...A* WK 0001–4000,

WK 4401–4500,

WK 4701–5000,

WN 0001–2000,

WN 3001–7000

WN ...A WK 0001–1800,

WK 4001–4400,

WK 4501–4700,

WN 2001–3000

WU ..Y, WU ..V,

WU ..L, WU ..S

WU ..A WK, WN, WU
Wawer WT

W9 7001–9999

I

I

W T.., W T1A–T9M

W 1TA–9TE

WT ...A* WK 5001–9000,

WT 1001–2000,

WT 7001–8000

WT ...A WK 5001–6300,

WK 9001–9999

WT 2001–3000

WX ..X, WX ..U,

WX ..T

WX 01B–07B[viii],

WX ..F

WK, WT, WX
Wesoła WX ...Y*, WX ...X*

W0 501Y–999Y

III[ix] (...X*)

II

W M..

W 1MA–9ME

WY ...YW

WY 501YX–999YX

WX ...X, WX 1001–3000[x] WX 0001–1000 WY 51V–99V,

WY 01S–20S,

WX 21S–25S,

WY 21S–99S

WY 51W–99W WX, WY
Wilanów WW ...F, WW ....G,

WW ....H, WW ....J,

WW ....W

W7 9001–9999

II[vi](....W)

I

W L..

W 1LA–9LE

WY ...W* WY 8001–8700,

WY 8751–9050,

WY 9101–9400,

WY 9501–9950,

WX 3001–4000

WW ...V WY 8001–8350,

WY 8701–8750,

WY 9051–9100,

WY 9401–9500,

WY 9951–9999,

WT 0001–1000

WY ..Y, WY ..L WY ..A WT, WW, WX, WY
Włochy WW ....K, WW ....L,

WW ....M, WW ....N,

WW ....V, WW ....R,

WW ....S, WW ....U,

WW ....P, WW ....T,

WW ...W*, WW ...X*,

WW ...Y*, WW ...S*

W8 7001–9999

III[vi](...S*)

I

W W.., W 1WN–9WY

W 1WA–9WE

WW ...V* WY 5001–7000,

WY 7501–8000,

WW ...T

WW ...W WY 5001–5625,

WY 7001–7500,

WW ...U

WW ..Y, WW ..V WW ..A WW, WY
Wola WY (z wyjątkiem serii

dla Sulejówka

i cudzoziemców)

W5

II

I

W Y.., W YA1-YM9

W 1YA–9YE

WY ...A* WF 0001–4000,

WU 0021–3000,

WY ...F

WY ...A,

WY ...C

WF 0001–1550,

WF 4001–5000,

WY ...E

WK ..Y, WK ..V WK ..A WF, WK, WU, WY
Żoliborz WX (z wyjątkiem serii

dla Wesołej)

W6 5001–7000,

W1 ...Y

II

I

W X.., W X1A–X9M

W 1XA–9XE

WX ...A* WF 5001–8000,

WX ...C

WX ...A WF 5001–5900,

WF 8001–9999

WN ..X, WN ..U WN ..C WF, WN, WX
Sulejówek[xi] WY ...YY,

WY 001YW–017YW

W0 001Y–500Y

WY 001YX–500YX WY 001X–017X WY 990X, 991X WU 0001–0011 WY 01V–50V WY 01W–50W WU, WY
cudzoziemcy[xii] WY ....Y, WY ....V,

WY ....W, WY ....X,

WY ...VW, WY ...VX,

WY ...VY, WY ...VV

W0 ...A

III (...VY)

II

W V..

W 1VA–9VE

WY ...Y*

(z wyjątkiem

serii dla Wesołej

i Sulejówka)

WY 0001–0300,

WY 0401–1200,

WY 1301–1600,

WY 1701–2000

WY ...Y[xiii] WY 0001–0065,

WY 0301–0400,

WY 1201–1300,

WY 1601–1700

WF ..Y WF ..A WF, WY
. zastępuje dowolną cyfrę, * zastępuje dowolną literę z dopuszczalnego zbioru, kolor niebieski oznacza zakres tablic wydany dwukrotnie (na dwa typy pojazdów lub w dwóch różnych ośrodkach), pusta komórka – brak danych.
 1. Tablice tymczasowe standardowe wydawane są ze wspólnej puli na wszystkie typy pojazdów.
 2. Na tablice zwyczajne wydawane są zasoby IV,V, VI i VII, a na tymczasowe – V.
 3. Dla przyczep wydawany jest wyłącznie zasób III. Poza Ursynowem żadna z dzielnic nie wydała tablic z wyróżnikiem *A. Z tej puli wydawane są także tablice formatu samochodowego na ciągniki.
 4. Zasób wydawany od wyróżników ...C*.
 5. a b Z podanego zakresu zostanie w przyszłości wyłączona jedna grupa numerów ze wspólną ostatnią literą, która nie będzie wydawana w powszechnym obrocie.
 6. a b c Dla wyróżnika miejsca WW nie wydano zasobu I tablic samochodowych i dla przyczep.
 7. Zasób wydawany od wyróżników ...E*.
 8. Wydano serię nielegalną.
 9. Nie wydano zasobów I i II (przeznaczone dla dzielnicy Żoliborz). Zasób III dla wyróżnika ...Y* wydawany początkowo wstecznie (kolejność: YY, YV, YZ – seria nielegalna, YS, YX, YU, YW, YT, YN, YP, YR, YK, YL, YM, YF, YA, YC, YE, YG, YH, YJ).
 10. Tablice wydawane ze wspólnej puli na oba typy pojazdów.
 11. Od stycznia do października 2002 roku dla miasta Sulejówek wydawano tablice z zasobów dla Warszawy, w pozostałym okresie – z zasobów dla powiatu mińskiego.
 12. Tablice wydawane cudzoziemcom i osobom prawnym innych państw przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich w Warszawie. Pierwotnie tablice z tego zbioru były przeznaczone na pojazdy służbowe Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Nie wydano zasobu II (przeznaczony dla dzielnicy Wola).
 13. Zasób wydawany od 2016 roku – wcześniej na ciągniki wydawano tablice z zasobu dla motocykli.

Historyczne tablice rejestracyjne


Pierwszy polski wzór tablic rejestracyjnych wprowadzono w 1922[11]. Kolejne wzory wprowadzano w 1937[12], 1944[13], 1946 (dwukrotnie)[14][15], 1950[16], 1956[17] i 1976[18].

Liczba samochodów w Polsce na przestrzeni dziejów


    Liczba samochodów w Polsce na przestrzeni dziejów
     W Polsce w 1926 roku było ok. 16,5tys. samochodów, do tego rejestracji niewiele – np. w marcu 1927 r. w Warszawie zarejestrowano 92 samochody. Stosunkowo niewiele, nawet jak na tamte czasy, w 1926 w USA poruszały się po drogach 22 miliony samochodów (na jeden samochód w USA przypadało 5,4 mieszkańca), zaś pozostałe państwa na świecie, to nieco ponad 5 milionów. Mimo I wojny to druga w statystykach była Wielka Brytania z 984 tys. samochodów i 1 samochodem na 45,6 mieszkańców[19].

Polska zajmuje drugie miejsce na świecie w liczbie samochodów na gaz (2,5 mln aut)[20]

Uwagi


 1. Tablice z tym wyróżnikiem zachowują ważność dla pojazdów Służby Celnej do czasu ich zmiany lub wydania nowych, jednak nie dłużej niż do 1.03.2020 r.
 2. Tablice z tym wyróżnikiem zachowują ważność do czasu ich zmiany lub wydania nowych, jednak nie dłużej niż do 1.03.2020 r.
 3. a b c d e f g h Litery I, J i cyfra 1 we wszystkich wzorach, litera L we wszystkich wzorach poza zwykłymi dla tablic motocyklowych oraz litera T we wszystkich wzorach niezwężonych nie wypełniają całego pola znaku na danym typie tablicy. Dla zachowania przewidzianych przepisami odstępów pomiędzy znakami producent tablic jest obowiązany stosować prostokąty zastępcze opisane na tych znakach.
 4. a b c d e f Starostwo powiatu obecnie nie stosuje jeszcze tego wyróżnika.

Przypisy


 1. Dostawa tablic rejestracyjnych – www.przetargipubliczne.pl .
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2483 ).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, § 22 ust. 1 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1038 ).
 5. Trzecia tablica rejestracyjna wreszcie dostępna – koniec udręki miłośników rowerów – Blog autoDNA . Blog autoDNA. [dostęp 2016-03-01].
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, § 1 pkt 13 oraz zał. nr 5 (Dz.U. z 2006 r. nr 70, poz. 489 ).
 7. KP: Zielone tablice i profesjonalne dowody rejestracyjne. Od dziś można je wyrabiać . moto.pl, 2019-07-11. [dostęp 2019-07-11].
 8. Telewizja Polska S.A: Nowe tablice rejestracyjne! Na nich dozwolona jazda na buspasach i darmowy parking . bydgoszcz.tvp.pl. [dostęp 2020-01-11].
 9. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2010 r. nr 14, poz. 72 ).
 10. PTR – praktyka . www.wptr.pl. [dostęp 2016-03-09].
 11. Dz.U. z 1922 r. nr 65, poz. 587
 12. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1937 . Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 13. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1944 . Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 14. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1946/IV . Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 15. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1946/XII . Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 16. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1950 . Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 17. M.P. z 1956 r. nr 70, poz. 858
 18. M.P. z 1976 r. nr 14, poz. 67
 19. Motoryzacja w Polsce w XX-leciu międzywojennym . 05-03-2012.
 20. Motoryzacja: Polska bije rekordy w ilości samochodów na gaz – Raporty surowcowe – Forsal.pl – Biznes, Gospodarka, Świat .

Bibliografia


Linki zewnętrzne


W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem:
Tablice rejestracyjne w Polsce
Zobacz w Wikiźródłach tekst
Polskie tablice rejestracyjne

Kategorie: Tablice rejestracyjne w Polsce | Transport drogowy w Polsce
Informacje na dzień: 22.02.2021 11:46:16 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.