TERYT - pl.LinkFang.org

TERYT


TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

Został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031 ).

Spis treści

Systemy składowe


Zastosowanie


Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej i stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych, umożliwiają integrację danych gromadzonych w tych systemach. Mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym, w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.

Jednocześnie umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości, tj.:

a także w podziale na miasta i wsie.

Udostępnianie danych z rejestru


Rejestr terytorialny jest jawny. Dane z rejestru TERYT dotyczące obszaru jednego województwa udostępniają urzędy statystyczne. Zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim udostępniane są przez prezesa GUS w formie:

Dostęp w Internecie

Główny Urząd Statystyczny udostępnia w Internecie pod adresem TERYT przeglądanie i wyszukiwanie w bazie danych TERYT, baza zawiera strukturę podziału administracyjnego, miejscowości, części miejscowości i ulice miast oraz odpowiadające im identyfikatory.

Pełne bazy w formacie CSV i XML dostępne są dla użytkowników indywidualnych w Internecie pod adresem Rejestr TERYT .

Zobacz też


Linki zewnętrzne


Zobacz w Wikiźródłach:

Polskie powiaty według kodu TERYT
Polskie gminy według kodu TERYT

Kategorie: Geokodowanie | Podział administracyjny Polski | Rejestry publiczne | Identyfikatory | Główny Urząd Statystyczny
Informacje na dzień: 23.12.2020 12:30:52 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.