Spekulacja


Spekulacja – jeden z motywów transakcji kupna-sprzedaży. Celem spekulacji jest osiągnięcie określonego dochodu poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian cenowych. Przedmiotami tych transakcji są najczęściej instrumenty finansowe, dobra materialne lub nieruchomości.

Cechą spekulacji, w odróżnieniu np. od klasycznych strategii arbitrażu, jest podejmowanie ryzyka. Ponieważ podstawową funkcją rynków finansowych jest transfer ryzyka, istnienie inwestorów spekulacyjnych jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Przejmują oni bowiem ryzyko od uczestników rynku pragnących się go pozbyć (zabezpieczyć ryzyko).

Okresowo, ze względu na czynniki behawioralne (takie jak chciwość i strach), spekulacja może jednak przyczyniać się do pogarszania efektywności wyceny (spekulacja destabilizująca).

Na polu religijnym i moralnym spekulacja jest postrzegana negatywnie jako zachowanie egoistyczne, ponieważ może spowodować poważne szkody dla realnej gospodarki i wspólnego dobra.[1] [2][3]

Spis treści

Atak spekulacyjny


Szczególną formą spekulacji są walutowe ataki spekulacyjne. Schemat udanego ataku tego rodzaju jest następujący:

Przeprowadzenie walutowego ataku spekulacyjnego wiąże się jednak z wieloma czynnikami ryzyka:

Regulacje prawne w Polsce


Spekulacja jako szkodnictwo gospodarcze była tępiona przez władze. Jeszcze w czasie okupacji niemieckiej 25 października 1944 r. został wydany dekret PKWN o zwalczaniu spekulacji wojennej (Dz. U. z 1944 r. Nr 9, poz. 49)[4], zastąpiony ustawą z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. z 1947 r. Nr 43, poz. 218)[5].

W Polsce w czasach PRL dnia 13 lipca 1957 roku sejm II kadencji uchwalił ustawę o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 39, poz. 171)[6], która została uchylona ustawą z dnia 20 maja 1971 r. wprowadzającą Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 115)[7]. W dniu 25 września 1981 r. uchwalono ustawę o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124)[8]. Ustawę tę uchyliła ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 258)[9].

Zobacz też


Przypisy


  1. https://www.jstor.org/stable/2376347?seq=1#page_scan_tab_contents
  2. http://www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/segretariointerventi/2014/2014BENEDETTO%20E%20FRANCESCO.pdf
  3. http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/articoli_rassegna/66_Rassegna%20CNOS%20-%202001%20-%20n1.pdf
  4. Dz.U. z 1944 r. nr 9, poz. 49 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej..
  5. Dz.U. z 1947 r. nr 43, poz. 218 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym..
  6. Dz.U. z 1957 r. nr 39, poz. 171 Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym..
  7. Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 115 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń..
  8. Dz.U. z 1981 r. nr 24, poz. 124 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji..
  9. Dz.U. z 1990 r. nr 44, poz. 258 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji..


Zobacz hasło spekulacjaWikisłowniku

BibliografiaKategorie: Handel | Rynki
Informacje na dzień: 24.09.2021 10:27:12 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.