Skarb państwa - pl.LinkFang.org

Skarb państwa
Skarb państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (między innymi funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równouprawniona z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).

Spis treści

Opis


Skarb państwa wywodzi się z rozróżnienia w starożytnym Rzymie majątku publicznego (aerarium) i prywatnego majątku cesarza (fiscus). W Polsce rozdzielenie skarbu królewskiego i publicznego nastąpiło w 1590. Skarb państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję lub reprezentowany przez różnych urzędników. W porządku prawnym jest zwykle jedyną osobą prawną niemającą organów – ich rolę spełniają stationes fisci.

W Polsce


Skarb Państwa w zakresie ochrony majątku i interesów zastępuje Prokuratoria Generalna, a w zakresie gospodarowania mieniem państwowym i prywatyzacji podmioty określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym[1]. Istnieją wydzielone agencje gospodarujące mieniem Skarbu Państwa (między innymi Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Skarb Państwa zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych, jak również jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych, jednak odrębne przepisy mogą w tym względzie stanowić inaczej. Z kolei państwowe osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe osoby prawne nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa[2].

Zgodnie z art. 2 ust. 1 uchylonej ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przygotowywał i przedkładał Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji[3]. Dokument był publikowany przez Sejm w postaci druku sejmowego.

Zobacz też


Zobacz hasło fiskusWikisłowniku

Przypisy


  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 735
  2. Art. 40 § 1 i § 3 Kodeksu cywilnego
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 154 ) (uchylone)

Linki zewnętrzne


Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Kategorie: Prawo administracyjne | Prawo cywilne
Informacje na dzień: 28.05.2020 08:51:27 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.