Seksta


Sekstainterwał prosty zawarty między sześcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występują seksta wielka i seksta mała. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

Spis treści

Rodzaje


Nazwa Opis Przykład
Seksta mała
Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i
Seksta o rozmiarze ośmiu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-ces¹, a-f¹, h-g¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy tercję wielką. Oznaczenie: 6>.
Seksta wielka
Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i
Seksta o rozmiarze dziewięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (F-d, G-e, c-a, d-h). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymujemy tercję małą. Oznaczenie: 6.

Interwały pochodne

Seksta cztery razy zmniejszona Seksta trzy razy zmniejszona Seksta dwa razy zmniejszona Seksta zmniejszona Seksta zwiększona Seksta dwa razy zwiększona Seksta trzy razy zwiększona Seksta cztery razy zwiększona
[1] 6>>>>>
[2] 4
[3] 3<<<<
[4] 3
[5] Hisis-geses
[1] 6>>>>
[2] 5
[3] 3<<<
[4] 4
[5] His-geses
[1] 6>>>
[2] 6
[3] 3<<
[4] [B] tryton
[5] H-geses
[1] 6>>
[2] 7
[3] 3<
[4] 5
[5] H-ges
[1] 6<
[2] 10
[3] 3>>
[4] [C] 7
[5] c-ais
[1] 6<<
[2] 11
[3] 3>>>
[4] [C] 7<
[5] c-aisis
[1] 6<<<
[2] 12
[3] 3>>>>
[4] 8
[5] ces-aisis
[1] 6<<<<
[2] 13
[3] 3>>>>>
[4] 9>
[5] ceses-aisis

Objaśnienia do tabeli:
[1] - oznaczenie interwału
[2] - rozmiar interwału w półtonach
[3] - przewrót interwału
[4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] - przykład
[B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
[C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<

Inne


W harmonii średniowiecznej seksta (i jej przewrót - tercja) zaliczana była do dysonansów. Teoretycy XIII-wieczni zaczęli zaliczać sekstę i tercję do konsonansów, ale w odróżnieniu od pozostałych nadając im nazwę konsonanse niedoskonałe.

Zobacz teżKategorie: Interwały
Informacje na dzień: 23.12.2020 07:12:10 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.