SINPO


Ten artykuł dotyczy telekomunikacji. Zobacz też: Sinp'o (miasto w Korei Północnej).

SINPOkod służący do określenia jakości odbioru sygnału stacji radiowej. Nazwa pochodzi od akronimu słów z języka angielskiego: Signal, Interference, Noise, Propagation i Overall. Kod stosowany był głównie w radiotelegrafii handlowej.

Każda z pięciu liter kodu opisuje określony parametr odbioru i przyjmuje wartości w skali od 1 do 5.

S I N P O
nazwa
polska
Siła sygnału Zakłócenia
od innych stacji
Zakłócenia
atmosferyczne
Zaniki sygnału Ocena ogólna
nazwa
angielska
Signal Strength Degrading effect of
Interference
Degrading effect of
Noise
Degrading effect of
Propagation
Disturbance
Overall rating
5 bardzo duża brak brak brak bardzo dobra
4 duża niewielkie niewielkie niewielkie dobra
3 średnia średnie średnie średnie dostateczna
2 mała silne silne silne zła
1 bardzo mała bardzo silne bardzo silne bardzo silne nie do odsłuchu

Pochodnym kodem jest SINPFEMO, stosowany głównie w radiotelefonii handlowej. Jest to kod SINPO uzupełniony o dodatkowe parametry odbioru: F – częstość zaników, E – jakość modulacji, M – głębokość modulacji.

F E M
nazwa
polska
Częstość zaników Jakość modulacji Głębokość modulacji
nazwa
angielska
Frequency of fading Modulation
Quality
Modulation
Depth
5 żadne bardzo dobra bardzo dobra (90 do 100%)
4 bardzo powolne i rzadkie dobra dobra (60 do 90%)
3 niewielkie dostateczna dostateczna (30 do 60%)
2 znaczne zła mała lub brak (do 30%)
1 bardzo duże bardzo zła trwałe przemodulowanie

W przepadku braku oceny parametru odbioru wpisuje się literę X.

Zobacz też


Bibliografia


  1. Jerzy Antoniewicz: Poradnik radio- i teleelektryka. Urządzenia i systemy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1959.
  2. Kody SINPO i SINPFEMO. Rekomendacja ITU-R SM.1135

Kategorie: Radiotechnika | Kody
Informacje na dzień: 26.09.2021 06:42:23 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.