Reklama


Posłuchaj tego artykułu

Plik audio został utworzony na podstawie wersji z 2015-04-01 i nie obejmuje późniejszych edycji.
Artykuły audio

Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’[1]) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym[2]. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Spis treści

Jawność przekazu


Reklama może być:

Działanie


Reklama jako środek masowego przekazu ma za zadanie budować zachowania, generować potrzeby, wywoływać pragnienie. Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.

Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji.

Celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego w reklamie można się spotkać z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy, a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.

Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę.

Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Można jednak wyróżnić również reklamę społeczną oraz reklamę polityczną. Ponadto istnieją zjawiska łączące ze sobą wymienione typy reklam – reklamy powstające w ramach kampanii marketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi (tak prowadzony marketing określa się mianem marketingu społecznie zaangażowanego, ang. Cause Related Marketing). Tego typu reklam nie należy mylić z reklamami społecznymi.

Historia reklamy


Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. Stosowano wówczas reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdu. Starożytni handlowcy wykrzykiwali oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna. W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała ona charakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Za umowną datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450. Pojawiły się pierwsze gazety, a w nich pierwsze reklamy prasowe.

Kalendarium


Etapy tworzenia reklamy


 1. Wybór celów
 2. Określenie grupy docelowej
 3. Ustalenie budżetu
 4. Dobór treści
 5. Wybór mediów
 6. Badanie skuteczności reklamy[4]

Etapy oddziaływania reklamy


 1. Tworzenie świadomości produktu, firmy lub marki.
 2. Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmą lub marką.
 3. Wzbudzanie pożądania oferty.
 4. Wywoływanie oczekiwanej reakcji (np. zakupu).


Modele reklamy


Model SLB (II poł XX w.):

 1. Zatrzymaj się
 2. Spójrz
 3. Kup

Model AIDA (1900):

 1. Uwaga
 2. Zainteresowanie
 3. Pragnienie
 4. Akcja

Model AIDCAS (1911):

 1. Uwaga
 2. Zainteresowanie
 3. Potrzeba
 4. Przekonanie
 5. Akcja
 6. Satysfakcja

Model DAGMAR (1961):

 1. Nieświadomość
 2. Świadomość
 3. Zrozumienie
 4. Przekonanie
 5. Akcja

Model DIPADA (1961):

 1. Definicja
 2. Identyfikacja
 3. Próba
 4. Akceptacja
 5. Pożądanie
 6. Akcja

Model Lavidge’a-Steinera (1961);

 1. Świadomość
 2. Znajomość
 3. Sympatia
 4. Preferencja
 5. Przekonanie
 6. Zakup

Model Raya (1987):

 1. Świadomość
 2. Zrozumienie
 3. Przekonanie
 4. Akcja[5]

Korzyści z reklamy


 1. Powszechna informacja o produkcie.
 2. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych.

Zagrożenia płynące z reklamy


 1. Wprowadzenie w błąd odbiorcy.
 2. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych.
 3. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę.
 4. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny.
 5. Możliwość zainfekowania komputera niechcianymi programami (reklama internetowa)
 6. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

Funkcje reklamy


 1. Identyfikacyjna – odróżnienie marki od marek konkurencyjnych, przypisanie marki do określonego produktu.
 2. Informacyjna – informacja o produkcie (zastosowanie, cechy, przeznaczenie, dystrybucja).
 3. Promocyjna – korzyści racjonalne oferowane przez markę, wartości dodane związane z marką.
 4. Gwarancyjna – zobowiązanie dotyczące jakości produktu, gwarancja realizacji obietnicy.
 5. Emocjonalna – skojarzenia emocjonalne odbiorców.

Rodzaje reklamy ze względu na treść


Rodzaje reklamy ze względu na media


Galeria


Polska reklama prasowa, 1936–1937

Zobacz też


Przypisy


 1. Słownik Wyrazów Obcych .
 2. Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska, Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie, 2011.
 3. Ja mam, ty masz, on będzie miał: Fiat 508 , www.youtube.com [dostęp 2019-07-19] (ang.).
 4. Wojciech Budzyński, Reklama techniki skutecznej perswazji, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1999, s. 32, ISBN 83-86890-62-2, OCLC 749302341 .
 5. Jan Beliczyński: Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. Kraków: Antykwa, 1999, s. 29–30. ​ISBN 83-87493-75-9​.

Linki zewnętrzneKategorie: Reklama | Socjologia konsumpcji
Informacje na dzień: 24.09.2021 10:05:17 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.