Regent


Ten artykuł dotyczy monarchii. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Regent – uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków, np. z powodu małoletności, bezkrólewia, nieobecności w kraju lub poważnej choroby. Okres władzy regenta oraz sama władza regenta to regencja. Regent może być także powołany na okres, w którym tron pozostaje nieobsadzony (np. adm. Miklós Horthy na Węgrzech, Francisco Franco w Hiszpanii, Rada Regencyjna w Polsce).

Spis treści

Rzeczpospolita Obojga Narodów


W Rzeczypospolitej Obojga Narodów władzę regenta sprawował prymas nosząc tytuł interrex.

W Rzeczypospolitej przedrozbiorowej mianem regenta określano także urzędnika grodzkiego zarządzającego kancelarią grodzką, starościńską. Taki urzędnik musiał pochodzić ze stanu szlacheckiego. Od słowa regent pochodzi określenie rejent.

Współcześni regenci


Współcześnie w Liechtensteinie regentem jest książę Alojzy, któremu książę Jan Adam II przekazał w 2004 część kompetencji głowy państwa[1].

Rada Regencyjna


Często zamiast jednego jednoosobowego urzędu regenta jest powoływana Rada Regencyjna, wypełniająca kolegialnie jego zadania. Posiada identyczne uprawnienia.

Zobacz też


Zobacz hasło regentWikisłowniku

PrzypisyKategorie: Monarchia | Regenci
Informacje na dzień: 24.09.2021 11:30:15 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.