Przystań morska - pl.LinkFang.org

Przystań morska
Ten artykuł dotyczy prawnego określenia miejsca. Zobacz też: przystań – miejsce dla statków wodnych.

Przystań morska – prawnie określone miejsce nad morzem lub nad morskimi wodami wewnętrznymi, przystosowane dla niewielkich jednostek pływających. Przystań morską określają akweny, grunty oraz związana z nimi infrastruktura portowa[1].

W Polsce przystań morską ustanawia dyrektor urzędu morskiego, poprzez wydanie zarządzenia w sprawie określenia jej granic. Dokonuje tego po zasięgnięciu opinii właściwej rady gminy oraz organów ochrony granicy państwowej[2]. Przystanie morskie są nadzorowane przez odpowiedniego dyrektora urzędu morskiego, przy pomocy kapitanatów i bosmanatów portów[3]. Jednym z obowiązków dyrektora urzędu morskiego jest budowa i utrzymywanie obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do przystani morskiej. Prowadzi on także nadzór przeciwpożarowy[4]. Dyrektor urzędu morskiego może ustanowić zakazy lub nakazy określonego zachowania się w przystani, jeżeli jest to niezbędne między innymi do ochrony życia, zdrowia lub mienia, ochrony środowiska morskiego i przystani[5].

Właścicielem akwenów przystani oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do przystani jest Skarb Państwa, a jego własność jest wyłączona z obrotu[6]. Jeżeli nieruchomości gruntowe, na których położona przystań morska stanowią mienie komunalne, to o formie prawno-organizacyjnej zarządzania przystanią decyduje gmina[7].

Przypisy


  1. (Art. 2) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933 )
  2. (Art. 45) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 )
  3. (Art. 39) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2164 )
  4. Art. 42 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 )
  5. (Art. 48) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 )
  6. (Art. 5) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933 )
  7. (Art. 23) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933 )
Kategorie: Budowle hydrotechniczne | Obiekty transportowe | Prawo morskie
Informacje na dzień: 29.05.2020 04:17:14 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.