Port morski Kołobrzeg - pl.LinkFang.org

Port morski Kołobrzeg
Port morski w Kołobrzegu

Widok na port z lotu ptaka
Państwo  Polska
Miejscowość Kołobrzeg
Typ portu morski
Data powstania 1964
Dawne nazwy Kolberg Hafen
Adres bosmanatu ul. Morska 8,
78-100 Kołobrzeg
Powierzchnia portu 240 ha
Obroty ładunkowe (2014) 154,2 tys. ton[1]
Liczba nabrzeży 18
Długość nabrzeży 786 m
Maksymalna głębokość 6,5 m
Dopuszczalne zanurzenie 5,5 m
Strona portu

Port morski Kołobrzegport morski nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Parsęty, w woj. zachodniopomorskim, w Kołobrzegu. Port handlowo-rybacki posiadający marinę jachtową i pełniący także funkcję pasażerską.

W porcie działają nabrzeża przeładunkowe, dwie stocznie, Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. W Kołobrzegu znajduje się brzegowa stacja ratownicza SAR oraz morskie przejście graniczne.

Spis treści

Położenie


Tereny portowe położone są na obu brzegach Parsęty: po wschodniej stronie leży przystań handlowa i przystań pasażerska, na wyspie Solnej marina, a na zachodnim brzegu przystań rybacka i port wojenny.

Obecne granice portu morskiego w Kołobrzegu określono w 2005[2].

Działalność


Obroty ładunkowe portu Kołobrzeg (2006)[3]
Grupy ładunków Obroty [tys. ton] %
Zboże 53,3 33,82%
Drobnica 43,0 27,28%
Ropa i przetwory naftowe 6,9 4,38%
Inne masowe 54,4 34,52%
Razem (Σ) 157,6 100%

Port handlowy w Kołobrzegu ma znaczenie regionalne; Obroty ładunkowe w 2006 r. wynosiły 154,3 tys. ton[3].

Port w Kołobrzegu pełni także funkcję mariny jachtowej oraz portu rybackiego[4]. Flota rybacka w Kołobrzegu składa się ze 114 jednostek[5].

Liczba pasażerów przewożonych przez statki redowe wyniosła: 300 tys. w 1998 r., 400 tys. w roku 2002 i ponad 400 tys. osób w roku 2003[4] Wzrost międzynarodowego ruchu pasażerów pomiędzy 2005 a 2006 wyniósł 87,7%[6].

Na terenie portu znajduje się siedziba oddziału urzędu celnego. W Kołobrzegu funkcjonuje morskie przejście graniczne. Ruch graniczny w porcie wyniósł w 2003 roku 9714 osób[5].

Warunki nawigacyjne


Wielkość statków wchodzących do portu Kołobrzeg nie może przekraczać 100 m długości, 15 m szerokości i 5,0 m zanurzenia lub 90 m długości, 14 m szerokości i 5,5 m zanurzenia dla wody słodkiej (przy średnim stanie wody)[potrzebny przypis].

Redę portu Kołobrzeg stanowi akwen ograniczony linią kołową o promieniu 1,5 NM wyprowadzoną z pozycji czerwonej latarni wejściowej wschodniego falochronu[7].

Kanał portowy od głowicy falochronu wschodniego do południowo-wschodniej granicy portu ma powierzchnię 132 738 m², a kanał portowy od obrotnicy do Kanału Drzewnego 840 m²[8].

Infrastruktura


Długości nabrzeży i pirsówy[8]
Nabrzeże/pirs Długość
nabrzeże Bosmańskie 24,0 mb
nabrzeża Basenu Łodziowego przy bosmanacie 43,8 mb
nabrzeże Pilotowe 146,0 mb
nabrzeże Szkutnicze 101,0 mb
nabrzeże Turystyczne 62,0 mb
nabrzeże Jachtowe 55,0 mb
nabrzeże Manewrowe 104,5 mb
nabrzeże Szkolne 87,0 mb
nabrzeże Basenu Łodziowego (Wyspa Solna) 225,0 mb
nabrzeże Skarpowe 142,7 mb
nabrzeże Postojowe 215,0 mb
nabrzeże Wschodnie 101,5 mb
nabrzeże Remontowo-Rybackie 126,41 mb
nabrzeże Koszalińskie 142,7 mb
nabrzeże Słupskie 125,0 mb
nabrzeże Zbożowe 200,0 mb
nabrzeże Węglowe 250,7 mb
nabrzeże przy Zjazdach 67,0 mb

W rozwidleniu kanałów portowych znajduje się obrotnica statków o średnicy 140 m i powierzchni 15 386 m²[8].

Port osłaniają dwa falochrony o długościach: wschodni o długości 308 m i zachodni – 205 m. Szerokość wejścia na wysokości zachodniego falochronu wynosi 47 m i zwęża się do 24 m[9].

Port Kołobrzeg posiada 5 basenów portowych. Największy z nich Basen Rybacki ma powierzchnię 14 835 m². Następnym w kolejności jest Basen Jachtowy o powierzchni 5 979 m², potem Basen Remontowy 4 337 m², Basen Łodziowy 2 728 m². Najmniejszym basenem w porcie jest Basen Łodziowy przy bosmanacie portu o powierzchni 235 m²[8].

Według danych w 2006 roku łączna długość nabrzeży przeładunkowych nadających się do eksploatacji wynosiła 786 m[3]. Na terenie portu znajduje się jedna dalba dewiacyjna[8].

W porcie znajduje się brzegowa stacja ratownicza Służby SAR, na wyposażeniu której jest łódź ratownicza RIB typu Gemini Waverider 600 R-27 oraz morski statek ratowniczy typu SAR-1500 (przy nabrzeżu Promowym)[10].

Mieści się tu także terenowy oddział inspektoratu rybołówstwa morskiego[11].

Do portu jeszcze w czasach niemieckich doprowadzono bocznicę kolejową. Obecnie torowisko tworzy układ trójkąta, tory rozdzielają się na 7 bocznic końcowych; pod latarnią morską znajduje się tor wyciągowy. W porcie znajduje się podwójna rampa typu bocznego. Częściowy remont torowiska miał miejsce wiosną 2007 roku - wymieniono wtedy szyny i podkłady na Nabrzeżu Pilotowym. W sierpniu 2009 wymieniono rozjazd na głowicy kołobrzeskiej stacji na którym rozpoczyna się bocznica portowa. W roku 2019 dokonano ponownego remontu infrastruktury kolejowej pozwalając na ponowne wprowadzanie taborów kolejowych do portu Kołobrzeg[potrzebny przypis].

Historia


W 1936 r. do portu zawinęło 437 statków, a przeładunek wyniósł 73 945 ton[12].

W 1938 r. przeładunki wynosiły 235 064 tony, z czego 73% stanowił obrót wewnątrzkrajowy[13].

W latach 30. XX wieku istotną funkcję kołobrzeskiego portu stanowiło miejsce postoju jachtów i żaglówek. W Kołobrzegu regularnie odbywały się regaty i zawody żeglarskie[12].

Funkcja portowa jest najstarszą funkcją miastotwórczą Kołobrzegu, choć miasto rozwijało się w oderwaniu od portu. 18 marca 1945 roku Fort Ujście w porcie był ostatnim punktem oporu wojsk niemieckich w czasie obrony Twierdzy Kołobrzeg, do ostatnich dni obrony poprzez port trwała ewakuacja niemieckich żołnierzy i cywilów. W 1964 Minister Żeglugi ustanowił formalnie w Kołobrzegu port morski[14].

W latach 1989–1993 przy porcie funkcjonował wolny obszar celny o 2 rejonach: w dawnej wsi Korzystno o powierzchni 58 ha i przy kapitanacie o powierzchni 2,1 ha[15][16][17].

W 1996 r. połączono zarządzanie miastem i portem tworząc Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.

Zobacz też


Przypisy


 1. Główny Urząd Statystyczny - Gospodarka morska w Polsce w 2014 roku
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 144, poz. 1210 )
 3. a b c Porty morskie. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 71. ISSN 0867-082X .
 4. a b Krystian Pietrzak: Uwarunkowania rozwojowe portu Kołobrzeg , s.2
 5. a b 2.2.2.1 Port morski. W: Urząd Miasta w Kołobrzegu, Inwest Consulting SA: Plan rozwoju lokalnego miasta Kołobrzeg na lata 2005-2007 . Kołobrzeg: UM w Kołobrzegu, 2004-11-08, s. str. 35.
 6. . Główny Urząd Statystyczny Gospodarka morska w Polsce w 2006 r , s. 5
 7. Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 2157 )
 8. a b c d e Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 17 maja 2012 r. ws. określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 2103, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 poz. 1436)
 9. Port (pol.). Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg. [dostęp 2009-04-24].
 10. Kołobrzeg - Morska Stacja Ratownicza (pol.). Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. [dostęp 2015-05-15].
 11. Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu (pol.). Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. [dostęp 2009-05-03].
 12. a b Marek Żukowski. Gospodarka morska w Kołobrzegu w latach 1945–1950 . „Rocznik Koszaliński”. 31, s. 261-262, 2003. Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie. ISSN 01-37-5652 . 
 13. R. Techman: Małe porty Wybrzeża Środkowego w latach 1945–1952, „Studia Bałtyckie”, Historia, T. 2, Koszalin 1996, s. 225.
 14. Dz.U. z 1964 r. nr 29, poz. 190
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 37, poz. 201 )
 16. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 81, poz. 383 )
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 83, poz. 389 )

Linki zewnętrzne


Kategorie: Architektura w Kołobrzegu | Porty morskie w Polsce
Informacje na dzień: 27.05.2020 11:48:17 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.