Plik binarny - pl.LinkFang.org

Plik binarny


Plik binarnyplik o dowolnej zawartości, oznacza wszystkie pliki poza plikami tekstowymi zawierającymi tekst zapisany w ustalonym sposobie kodowania znaków drukarskich, wraz z kodami sterującymi, w tym także kod znaku końca pliku – ^Z.

Pojęcie pliku tekstowego, wprowadzono w początkach rozwoju technik komputerowych, gdy komputery współpracowały z tekstowymi urządzeniami do pobierania i drukowania tekstów takimi jak dalekopisy, drukarki tekstowe, czytniki kart dziurkowanych.

Niemal wszystkie języki wysokiego poziomu mają oddzielne mechanizmy do obsługi plików tekstowych i binarnych.

Systemy operacyjne, podczas operacji na plikach, nie rozróżniają plików tekstowych i binarnych np. Unix. W DOS i Windows, wykonując niektóre operacje na plikach np. kopiowanie lub łączenie plików (copy, xcopy), porównywanie plików (fc) inaczej traktuje pliki tekstowe i binarne. DOS domyślnie traktuje plik jako plik tekstowy, a po napotkaniu w nim kodu sterującego ^Z, uznaje że to jest koniec pliku, nie wysyła pozostałej części do drukarki. W niektórych poleceniach DOS, dokonujących operacji na zawartości pliku, istnieje możliwość deklarowania, że dany plik jest plikiem binarnym (/b). W przypadku braku określenia typu pliku System Windows próbuje rozpoznać czy wybrany plik jest plikiem tekstowym.

Spis treści

Struktura


Pliki binarne tworzone przez programy mogą mieć wewnętrzną strukturę, której naruszenie sprawia, że plik stanie się niepoprawny dla programów je obsługujących.

Edycja


Plików binarnych nie da się edytować przy pomocy programów do edycji tekstu, programy te zakładają, że plik zawiera tekst i interpretują dane będące kodami sterującymi. Plik danego typu zwykle może być edytowany tylko przez programy obsługujące jego format pliku. Przy braku odpowiedniego programu, pliki binarne można edytować za pomocą edytora heksadecymalnego, który prezentuje zawartość pliku w postaci ich kodów szesnastkowych, czasami też dziesiętnie oraz tekstu ASCII, oraz umożliwia edycję poszczególnych bajtów pliku.

Rozszerzenia


Typowe rozszerzenia nazwy plików binarnych:[1]

PrzypisyKategorie: Formaty plików komputerowych
Informacje na dzień: 25.12.2020 10:58:00 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.