Osiedle


Termin osiedle ma kilka znaczeń
  1. osiedlew ogólnym znaczeniu, w geografii osadnictwa: określenie każdej jednostki osadniczej, np. miasta, wsi, kolonii.
  2. osiedle (lub dzielnica) – w administracji, w kontekście polskim: jednostka pomocnicza miasta (analogicznie do sołectwa). Status osiedla nadaje rada miasta na mocy uchwały. Organami osiedla są: ogólne zebranie mieszkańców lub rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz zarząd osiedla (organ wykonawczy), na czele którego stoi przewodniczący.
  3. osiedle (1954–1972)w administracji, w kontekście polskim: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954–1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem. W praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem. W 1973 r. część osiedli przekształcono w miasta (np. Szczyrk), inne zaliczono do wsi (np. Andrespol).
  4. osiedle mieszkaniowew kontekście polskim: zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi[1].
  5. osiedle typu miejskiegow administracji, w kontekście międzynarodowym: typ jednostki osadniczej w dawnych krajach socjalistycznych; występuje nadal m.in. na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji.
  6. osiedla żydowskie – umocnione kompleksy mieszkaniowe budowane przez Izrael na terenach przez nich okupowanych po wojnie sześciodniowej.

Integralne części miejscowości w Polsce


Wg TERYT jest ich 20

Zobacz też


Zobacz hasło osiedleWikisłowniku

PrzypisyKategorie: Urbanistyka | Socjologia miasta | Jednostki osadnictwa w Polsce | Jednostki pomocnicze gminy w Polsce | Dzielnice i osiedla polskich miast
Informacje na dzień: 23.12.2020 03:31:40 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.