Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej


Ten artykuł dotyczy polskiego orderu. Zobacz też: Ordery Zasługi w innych państwach.
Order Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej

Awers odznaki I kl. na wielkiej wstędze

Awers odznaki III kl.

Rewers odznaki III kl.

Gwiazda I i II kl.

Baretka Orderu I kl.

Baretka Orderu II kl.

Baretka Orderu III kl.

Baretka Orderu IV kl.

Baretka Orderu V kl.
Ustanowiono 16 października 1992
Wielkość 68 x 68 mm (order I klasy)
60 x 60 mm (order II–III kl.)
48 x 48 mm (order IV–V kl.)
80 x 80 mm (gwiazda)
Powyżej Order Krzyża Niepodległości
Poniżej Krzyż Walecznych
Powiązane Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (OZ) – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

Spis treści

Historia


Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej zastąpił Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustanowiony w 1974. Już w rozporządzeniu Prezydenta RP z 16 kwietnia 1991, mimo braku formalnej zmiany ustawy o ustanowieniu Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ani nazwy Orderu, określono go jako Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i zmieniono opis jego odznaki na odpowiadający późniejszemu Orderowi Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej[1][a].

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej został formalnie ustanowiony pod tą nazwą ustawą z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.

Order dzieli się na pięć klas:

Nadawanie


Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim (Polonii), którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

Order nadaje Prezydent RP, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wniosek przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.

Opis odznaki Orderu


Odznaka Orderu powtarza z modyfikacjami odznakę Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Odznaką Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest krzyż gwiaździsty pięcioramienny. Ramiona krzyża pokryte są na awersie w środku czerwoną, a po bokach białą emalią w obramowaniu. Między ramionami krzyża jest pięć pęków promieni. W środku krzyża znajduje się srebrzony orzeł w koronie według wzoru dla godła Polski. Krzyż zwieńczony jest tarczą z monogramem: RP na tle poziomych promieni. Na rewersie ramiona krzyża są fakturowane. W klasach I–IV promienie, zwieńczenia i obramowania są złocone, a w klasie V srebrzone. Średnica krzyża gwiaździstego wynosi: w klasie I – 68 mm, w klasach II i III – 60 mm i w klasach IV i V – 48 mm.

Odznaką Orderu I i II klasy jest ponadto gwiazda orderowa o średnicy 80 mm składająca się z dziesięciu pęków promieni, z czego pięć pęków złoconych umieszczonych jest na tle pięciu pęków srebrzonych. W środku na okrągłej, czerwono emaliowanej tarczy w złoconym obramowaniu umieszczony jest srebrzony orzeł według wzoru dla godła Polski. Zamiast odznaki na wielkiej wstędze lub wstędze można nosić samą gwiazdę orderową.

Współczesną wersję odznaczenia opracował rzeźbiarz i medalier Edward Gorol.

Sposób noszenia


Sposób noszenia Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej:

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w kolejności starszeństwa polskich odznaczeń następuje po Orderze Krzyża Niepodległości.

Statystyki


W latach 1992–2009 przyznano 5779 Orderów Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej[2].

Andrzej Duda (od 6 sierpnia 2015 – do nadal)

Prezydentura Andrzeja Dudy (rok 2020)[3]:

Rok 2020 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 1 2 3 6 12
luty 0 0 1 1 1 3
marzec 0 0 1 2 3 6
kwiecień 0 0 0 0 0 0
maj 0 0 0 5 2 7
czerwiec 0 0 4 1 2 7
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem

Prezydentura Andrzeja Dudy (rok 2019)[3]:

Rok 2019 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 1 0 4 13 18
luty 0 3 6 6 2 17
marzec 0 0 0 0 1 1
kwiecień 0 0 3 3 16 22
maj 2 0 2 3 1 8
czerwiec 1 1 3 3 9 17
lipiec 0 1 1 0 1 3
sierpień 0 0 0 1 0 1
wrzesień 1 2 5 5 15 28
październik 0 1 5 4 8 18
listopad 0 0 1 3 10 14
grudzień 0 0 0 0 1 1
Razem 4 9 26 32 77 148

Prezydentura Andrzeja Dudy (rok 2018)[3]:

Rok 2018 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 1 2 0 2 5
luty 0 1 3 5 8 17
marzec 0 1 3 1 3 8
kwiecień 0 0 1 4 4 9
maj 0 1 3 3 3 10
czerwiec 0 0 0 1 13 14
lipiec 0 0 1 0 1 2
sierpień 0 2 2 5 9 18
wrzesień 0 0 1 2 3 6
październik 1 1 4 1 8 15
listopad 0 0 1 0 10 11
grudzień 0 1 3 2 19 25
Razem 1 8 24 24 83 140

Prezydentura Andrzeja Dudy (rok 2017)[3]:

Rok 2017 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 0 3 1 3 7
luty 0 1 0 3 3 7
marzec 1 1 4 4 5 15
kwiecień 0 0 1 1 6 8
maj 0 0 2 1 3 6
czerwiec 0 0 3 1 5 9
lipiec 0 0 0 0 0 0
sierpień 0 0 6 0 4 10
wrzesień 0 0 1 2 9 12
październik 0 6 9 11 8 34
listopad 0 2 2 3 6 13
grudzień 0 1 3 2 2 8
Razem 1 11 34 29 54 129

Prezydentura Andrzeja Dudy (rok 2016)[3]:

Rok 2016 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 0 1 0 0 1
luty 0 1 1 0 0 2
marzec 1 4 7 4 13 29
kwiecień 0 0 0 3 1 4
maj 3 2 14 19 14 52
czerwiec 1 1 0 4 2 8
lipiec 0 0 0 1 0 1
sierpień 0 0 2 7 2 11
wrzesień 0 0 1 4 10 15
październik 0 1 2 2 1 6
listopad 0 1 3 12 15 31
grudzień 0 0 6 3 3 12
Razem 5 10 37 59 61 172

Prezydentura Andrzeja Dudy (rok 2015)[3]:

Rok 2015 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
sierpień 0 0 0 0 0 0
wrzesień 0 0 1 0 1 2
październik 1 5 8 9 12 35
listopad 0 3 1 2 5 11
grudzień 0 0 1 1 0 2
Razem 1 8 11 12 18 50

Bronisław Komorowski (2010–2015)

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (rok 2015)[4]:

Rok 2015 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 0 2 2 4 8
luty 0 1 4 3 3 11
marzec 3 5 6 7 9 30
kwiecień 0 0 4 8 18 30
maj 0 0 2 1 16 19
czerwiec 0 2 3 3 7 15
lipiec 0 1 7 15 41 64
sierpień 0 0 7 13 11 31
Razem 3 9 35 52 109 208

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (rok 2014)[4]:

Rok 2014 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 0 0 4 4 17 25
luty 0 3 5 4 1 13
marzec 1 6 10 11 4 32
kwiecień 0 3 5 5 11 24
maj 0 6 2 16 11 35
czerwiec 5 6 6 10 11 38
lipiec 0 0 6 4 8 18
sierpień 0 0 3 2 4 9
wrzesień 0 0 0 1 4 5
październik 6 4 13 16 26 65
listopad 0 0 3 12 20 35
grudzień 0 1 2 4 8 15
Razem 12 29 59 89 125 314

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (rok 2013)[4]:

Rok 2013 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 1 2 6 20 29
luty 1 9 7 17
marzec 1 1 16 18
kwiecień 1 1 7 4 9 22
maj 1 2 4 18 25
czerwiec 1 1 2 4 8
lipiec 1 3 3 8 15
sierpień 2 2 9 13
wrzesień 1 1 1 5 8
październik 1 3 3 15 15 37
listopad 2 4 4 8 18
grudzień
Razem 5 11 24 51 119 210

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (rok 2012)

Rok 2012 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 1 3 8 15 27
luty 6 9 30 45
marzec 1 1 4 5 10 21
kwiecień 4 12 17 11 44
maj 4 19 19 38 80
czerwiec 1 4 5 9 19
lipiec 2 2 11 15
sierpień 1 1 7 7 16
wrzesień 1 4 9 20 34
październik 2 1 8 12 11 34
listopad 1 2 10 7 16 36
grudzień 1 1 4 13 19
Razem 5 16 74 104 191 390

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (rok 2011)

Rok 2011 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
styczeń 2 6 8 17 33
luty 1 1 4 3 9
marzec 1 7 11 19
kwiecień 3 4 14 14 13 48
maj 1 1 12 14
czerwiec 1 8 7 20 36
lipiec 1 5 10 16
sierpień 2 4 4 3 13
wrzesień 2 9 10 14 35
październik 1 4 4 9
listopad 1 3 2 5 11
grudzień 3 10 22 35
Razem 5 13 51 75 134 278

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (sierpień – grudzień 2010 r.)

Rok 2010 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
sierpień 1 5 3 9 18
wrzesień 1 2 5 8
październik 3 8 15 25 51
listopad 1 1 2 2 1 7
grudzień 1 2 7 7 17
Razem 1 7 17 29 47 101

Marszałek Bronisław Komorowski w czasie, gdy pełnił obowiązki Prezydenta (kwiecień-lipiec 2010)[5]:

Rok 2010 I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
kwiecień 0
maj 2 2
czerwiec 1 1 1 3
lipiec 3 5 8
Razem 0 1 1 3 8 13

Lech Kaczyński (2006–2010)

Prezydentura Lecha Kaczyńskiego[6]:

Rok I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
2006 3 4 18 38 69 132
2007 4 12 45 50 111 222
2008 10 15 41 65 142 273
2009 7 35 87 119 170 418
2010 4 8 13 10 17 52
Razem 28 74 204 282 509 1097

Aleksander Kwaśniewski – II kadencja (2001–2005)

Prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego – II kadencja[7]:

Rok I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
2001 2 13 55 46 114 230
2002 10 41 90 93 169 403
2003 7 14 63 81 155 320
2004 15 * * * * *
2005 4 * * * * *
Razem 38 * * * * *

(*) brak danych w cytowanym źródle

Aleksander Kwaśniewski – I kadencja (1996–2000)

Prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego – I kadencja[7]:

Rok I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
1996 1 24 58 119 174 376
1997 9 43 54 96 180 382
1998 4 18 59 76 210 367
1999 3 26 69 117 235 450
2000 6 24 78 91 225 424
Razem 23 135 318 499 1024 1999

Lech Wałęsa (1991–1995)

Prezydentura Lecha Wałęsy[8]:

Rok I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
Razem
1991 9 13 42 69 30 163
1992 8 53 98 66 225
1993 6 12 56 119 153 346
1994 4 4 47 82 147 284
1995 5 4 54 100 198 352
Razem 24 41 243 468 594 1370

Odznaczeni


Układ chronologiczny według kolejności nadania Orderu – układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP (lista pełna)

Przez Lecha Wałęsę (1990–1995)[9]

Rok 1991[b]

Rok 1993

Rok 1994

Rok 1995

Przez Aleksandra Kwaśniewskiego – I kadencja (1995–2000)[9]

Rok 1996

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Przez Aleksandra Kwaśniewskiego – II kadencja (2000–2005)[9]

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Przez Lecha Kaczyńskiego (2005–2010)[66]

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Przez Bronisława Komorowskiego (2010–2015)[88]

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP (lista niepełna)

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP (lista niepełna)

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP (lista niepełna)

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (lista niepełna)

w układzie chronologicznym:

Zobacz też


Uwagi


 1. W okresie obowiązywania prezydenckiego rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1991, nazewnictwo poszczególnych klas orderu było następujące:
  • I klasa – Wielka Wstęga Orderu Zasługi RP,
  • II klasa – Komandoria z Gwiazdą Orderu Zasługi RP,
  • III klasa – Komandoria Orderu Zasługi RP,
  • IV klasa – Złota Odznaka Orderu Zasługi RP,
  • V klasa – Srebrna Odznaka Orderu Zasługi RP.
 2. W latach 1991-1992 I Klasa Orderu Zasługi RP nosiła miano Wielkiej Wstęgi

Przypisy


 1. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 kwietnia 1991 r. w sprawie opisu odznak niektórych orderów (Dz.U. z 1991 r. nr 43, poz. 190 )
 2. Juliusz Ćwieluch: Medalomania. Raport: Medale i ordery. Kto daje, komu i za co . polityka.pl, 20 listopada 2010. [dostęp 4 maja 2012].
 3. a b c d e f Kancelaria Prezydenta RP: Statystyki odznaczeń . [dostęp 2020-08-07].
 4. a b c Kancelaria Prezydenta RP: Statystyki odznaczeń . [dostęp 14/10/2015].
 5. Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka odznaczeń nadanych przez Marszałka Sejmu . [dostęp 16/03/2013].
 6. Kancelaria Prezydenta RP: Archiwalne statystyki odznaczeń . [dostęp 23/08/2012].
 7. a b Wojciech Stela: Polskie ordery i odznaczenia 1946 – 1989 & 1989 – 2006. Warszawa: Wojciech Stela, 2010, s. 506. ISBN 978-83-906628-3-1.
 8. Wojciech Stela: Polskie ordery i odznaczenia 1946 – 1989 & 1989 – 2006. Warszawa: Wojciech Stela, 2010, s. 505. ISBN 978-83-906628-3-1.
 9. a b c Kancelaria Prezydenta RP: Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1991-2005 – wykaz osób odznaczonych) . [dostęp 2012-08-23].
 10. M.P. z 1993 r. nr 27, poz. 287
 11. M.P. z 1993 r. nr 29, poz. 309
 12. a b M.P. z 1993 r. nr 37, poz. 381
 13. M.P. z 1993 r. nr 39, poz. 400
 14. M.P. z 1994 r. nr 11, poz. 88
 15. M.P. z 1994 r. nr 19, poz. 143
 16. M.P. z 1994 r. nr 48, poz. 388
 17. M.P. z 1994 r. nr 49, poz. 400
 18. M.P. z 1995 r. nr 7, poz. 103
 19. M.P. z 1995 r. nr 22, poz. 258
 20. M.P. z 1995 r. nr 22, poz. 260
 21. M.P. z 1995 r. nr 22, poz. 261
 22. M.P. z 1995 r. nr 22, poz. 259
 23. M.P. z 1995 r. nr 58, poz. 638
 24. M.P. z 1997 r. nr 14, poz. 139
 25. M.P. z 1997 r. nr 25, poz. 240
 26. M.P. z 1997 r. nr 36, poz. 344
 27. a b c M.P. z 1997 r. nr 38, poz. 376
 28. M.P. z 1997 r. nr 62, poz. 598
 29. M.P. z 1997 r. nr 83, poz. 814
 30. a b M.P. z 1997 r. nr 83, poz. 816
 31. M.P. z 1998 r. nr 8, poz. 163
 32. M.P. z 1998 r. nr 29, poz. 530
 33. M.P. z 1998 r. nr 39, poz. 543
 34. M.P. z 1999 r. nr 6, poz. 67
 35. a b M.P. z 1999 r. nr 22, poz. 314
 36. M.P. z 2000 r. nr 7, poz. 168
 37. M.P. z 2000 r. nr 14, poz. 300
 38. a b c d M.P. z 2000 r. nr 23, poz. 477
 39. M.P. z 2000 r. nr 28, poz. 565
 40. M.P. z 2001 r. nr 21, poz. 348
 41. M.P. z 2001 r. nr 25, poz. 423
 42. a b c M.P. z 2002 r. nr 18, poz. 320
 43. M.P. z 2002 r. nr 19, poz. 332
 44. M.P. z 2002 r. nr 20, poz. 350
 45. M.P. z 2002 r. nr 20, poz. 354
 46. a b c M.P. z 2002 r. nr 25, poz. 416
 47. M.P. z 2003 r. nr 6, poz. 89
 48. M.P. z 2003 r. nr 52, poz. 830
 49. M.P. z 2004 r. nr 2, poz. 34
 50. M.P. z 2002 r. nr 2, poz. 34
 51. a b M.P. z 2004 r. nr 2, poz. 45
 52. M.P. z 2004 r. nr 5, poz. 95
 53. M.P. z 2004 r. nr 11, poz. 172
 54. M.P. z 2004 r. nr 26, poz. 441
 55. M.P. z 2004 r. nr 31, poz. 543
 56. M.P. z 2004 r. nr 40, poz. 701
 57. M.P. z 2004 r. nr 42, poz. 726
 58. a b c M.P. z 2004 r. nr 56, poz. 936
 59. M.P. z 2005 r. nr 8, poz. 105
 60. a b c d e f M.P. z 2005 r. nr 9, poz. 162
 61. M.P. z 2005 r. nr 14, poz. 248
 62. M.P. z 2005 r. nr 38, poz. 512
 63. M.P. z 2005 r. nr 73, poz. 985
 64. M.P. z 2005 r. nr 73, poz. 995
 65. M.P. z 2005 r. nr 74, poz. 1031
 66. Kancelaria Prezydenta RP: Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2006-2010 – wykaz osób odznaczonych) . [dostęp 2012-08-23].
 67. M.P. z 2006 r. nr 20, poz. 222
 68. M.P. z 2007 r. nr 4, poz. 28
 69. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 212
 70. a b M.P. z 2007 r. nr 52, poz. 601
 71. M.P. z 2007 r. nr 76, poz. 807
 72. M.P. z 2008 r. nr 33, poz. 291
 73. M.P. z 2008 r. nr 68, poz. 608
 74. M.P. z 2008 r. nr 71, poz. 644
 75. M.P. z 2008 r. nr 72, poz. 652
 76. M.P. z 2008 r. nr 87, poz. 763
 77. a b c d e f M.P. z 2009 r. nr 29, poz. 409
 78. M.P. z 2009 r. nr 33, poz. 486
 79. PAP/IAR: Prezydent odznaczył sekretarza generalnego NATO (pol.). wp.pl, 13 marca 2009. [dostęp 13 marca 2009].
 80. a b M.P. z 2009 r. nr 35, poz. 523
 81. a b M.P. z 2009 r. nr 43, poz. 664
 82. a b M.P. z 2009 r. nr 43, poz. 668
 83. M.P. z 2010 r. nr 7, poz. 60
 84. M.P. z 2010 r. nr 31, poz. 427
 85. a b M.P. z 2010 r. nr 31, poz. 457
 86. M.P. z 2010 r. nr 31, poz. 450
 87. Ordery dla zapomnianych bohaterów Polski i Węgier . prezydent.pl, 25 lutego 2010. [dostęp 24 sierpnia 2011].
 88. Kancelaria Prezydenta RP: Wykaz odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego . [dostęp 2013-01-10].
 89. M.P. z 2011 r. nr 21, poz. 222
 90. M.P. z 2011 r. nr 39, poz. 439
 91. Order Zasługi RP dla 105-letniego ks. Józefa Obrębskiego . prezydent.pl, 16 lutego 2011. [dostęp 16 lutego 2011].
 92. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w M.P. z 2011 r. nr 73, poz. 718
 93. M.P. z 2011 r. nr 89, poz. 930
 94. M.P. z 2012 r. poz. 637
 95. a b M.P. z 2012 r. poz. 764
 96. a b M.P. z 2013 r. poz. 242
 97. M.P. z 2013 r. poz. 291
 98. M.P. z 2013 r. poz. 304
 99. M.P. z 2013 r. poz. 375
 100. M.P. z 2013 r. poz. 396
 101. M.P. z 2013 r. poz. 518
 102. M.P. z 2013 r. poz. 613
 103. M.P. z 2014 r. poz. 391
 104. M.P. z 2014 r. poz. 640
 105. a b c d e M.P. z 2014 r. poz. 986
 106. a b c d e f M.P. z 2015 r. poz. 19
 107. M.P. z 1994 r. nr 25, poz. 206 – pkt 9.
 108. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. , isap.sejm.gov.pl [dostęp 2018-04-22] (pol.).
 109. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1995 r. o nadaniu orderów. , isap.sejm.gov.pl [dostęp 2018-04-22] (pol.).
 110. M.P. z 1999 r. nr 17, poz. 229
 111. Prezydent RP udekorował gen. Wesleya Clarka Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej . prezydent.pl, 6 grudnia 1999.
 112. M.P. z 2001 r. nr 17, poz. 288
 113. M.P. z 2009 r. nr 42, poz. 658
 114. M.P. z 2009 r. nr 79, poz. 988 – pkt 1.
 115. a b Odznaczenie Przewodniczącego Saiemy RŁ Gundarsa Daudze i Ambasadora Albertsa Sarkanisa, Notka na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z 28 września 2009
 116. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Ordery i odznaczenia / Andrzej Duda odznaczył nuncjusza abp. Celestino Migliore , www.prezydent.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 117. a b c d e f g h i Minister Wojciech Kolarski wręczył odznaczenia dla osób zasłużonych dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy , wilno.msz.gov.pl [dostęp 2019-07-06].
 118. M.P. z 1998 r. nr 39, poz. 533
 119. M.P. z 2000 r. nr 35, poz. 716 – pkt 19.
 120. M.P. z 2001 r. nr 2, poz. 46 .
 121. M.P. z 2001 r. nr 16, poz. 259 .
 122. M.P. z 2002 r. nr 16, poz. 258
 123. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu. , mojepanstwo.pl [dostęp 2016-10-14].
 124. M.P. z 2006 r. nr 83, poz. 836
 125. M.P. z 2008 r. nr 84, poz. 744
 126. M.P. z 2009 r. nr 35, poz. 540
 127. prezydent.pl: Lech Kaczyński rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych . 2009-09-23. [dostęp 2013-12-01].
 128. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń , isap.sejm.gov.pl [dostęp 2018-04-22] (pol.).
 129. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 1.
 130. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 10.
 131. M.P. z 2010 r. nr 29, poz. 390
 132. prezydent.pl: Odznaczenie dla Johna Peppera . 2013-12-05. [dostęp 2013-12-06].
 133. Internetowy System Aktów Prawnych . isap.sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-18].
 134. a b Odznaczenia za zasługi w pielęgnowaniu duchowego i kulturowego dziedzictwa Polski na Wschodzie . prezydent.pl, 10 listopada 2016. [dostęp 2016-11-14].
 135. Nadanie orderu. - Prawo.pl , www.prawo.pl [dostęp 2021-07-19].
 136. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ: MSZ potępia zabójstwo syryjskiego archeologa Chaleda Al-As’aada . msz.gov.pl. [dostęp 2015-08-14].
 137. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 6.
 138. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 7.
 139. a b M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 17.
 140. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2012 r. o nadaniu orderu , isap.sejm.gov.pl [dostęp 2018-08-21] (pol.).
 141. Order Zasługi RP dla Scotta Edwarda Parazynskiego . prezydent.pl, 13 maja 2013. [dostęp 2013-05-28].
 142. M.P. z 1997 r. nr 6, poz. 47 – pkt 27.
 143. M.P. z 1996 r. nr 6, poz. 47 – pkt 28.
 144. M.P. z 2000 r. nr 2, poz. 22
 145. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20000020031/O/M20000031.pdf
 146. M.P. z 2003 r. nr 48, poz. 723 – pkt 23.
 147. M.P. z 2008 r. nr 86, poz. 757
 148. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 973 – pkt 9.
 149. M.P. z 2012 r., poz. 1001, pkt 26.
 150. Odznaczenia dla Polonii w Stanach Zjednoczonych . prezydent.pl, 2013-09-24. [dostęp 2013-11-22].
 151. MP. z 28 września 2015 poz. 892 Rej. 300/2015 poz. 22
 152. Postanowienie nr rej. 122/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń , isap.sejm.gov.pl [dostęp 2018-01-09] (pol.).

Linki zewnętrzneKategorie: Polskie odznaczenia cywilne
Informacje na dzień: 13.09.2021 01:51:28 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.