Opłata skarbowa


Opłata skarbowa zwana także opłatą stemplową – forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

Spis treści

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

Sposoby zapłaty


Opłata skarbowa może być uiszczana w różny sposób. W szczególności należy wskazać sposób zapłaty:

Dokumentacja potwierdzająca uiszczenie opłaty


Po dokonaniu opłaty w kasie właściwego urzędu wydawane jest potwierdzenie wpłaty, zawierające datę zapłaty, informację na temat czynności za którą opłata została uiszczona, kwota, numer pokwitowania, pieczęć Urzędu Skarbowego, oraz podpis urzędnika przyjmującego zapłatę. W przypadku opłaty uregulowanej za pomocą przelewu bankowego dokumentem potwierdzenia jest wyciąg bankowy.

Zwrot opłaty skarbowej


Jeżeli czynność urzędowa, za która podatnik uiścił opłatę nie została zrealizowana, ma prawo do zwrotu dokonanej zapłaty. Aby ubiegać się o zwrot wpłaty za czynności, które nie zostały wykonane, podatnik składa wniosek do odpowiedniego organu podatkowego za pośrednictwem urzędnika w kasie danego Urzędu Skarbowego, przelewem bankowym na rachunek wnioskodawcy, bądź przekazem pocztowym.

Gdy podatnik ujął daną opłatę skarbową w kosztach podatkowych, po otrzymaniu zwrotu wpłaty ma obowiązek wyksięgowania kwoty z kosztów.

Opłata skarbowa w Polsce


W Polsce, zgodnie z obowiązującą ustawą, opłatę skarbową wnosi się:

Znaczki skarbowe jako sposób wnoszenia opłaty skarbowej w Polsce wycofane zostały z końcem 2006 roku na podstawie nowej ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. W chwili obecnej na podstawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 13 czerwca 2007 r. można ponownie korzystać ze znaków opłaty skarbowej (znaczków skarbowych) – od dnia 26 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (Uregulowania zmieniono decyzją Rady Ministrów z dnia 03.04.2007 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Rządowa propozycja miała umożliwiać podatnikom wykorzystanie do końca 2007 r. posiadanych znaczków skarbowych, kupionych w ciągu ostatnich 12 lat, jednak w Sejmie w formie poprawki sejmowej przedłużono ten okres do 31.12.2008 r.)

Obecnie opłatę skarbową wnosi się:

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

Historia opłaty stemplowej


Inne


Zobacz też


Linki zewnętrzneKategorie: Historia administracji | Podatki
Informacje na dzień: 26.12.2020 09:48:36 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.