Opłata prolongacyjna


Opłata prolongacyjna – opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Opłata prolongacyjna jest uiszczana w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłatę prolongacyjną oblicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Przy odroczeniu terminu płatności opłata prolongacyjna obliczana jest według następującego wzoru:

\({\displaystyle {\frac {K\cdot L\cdot O\cdot S}{365}}=OP=OPpz,}\)

gdzie:

\({\displaystyle K}\) – kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku,
\({\displaystyle L}\) – liczba dni, na które odroczono termin płatności podatku,
\({\displaystyle O}\) – stawka odsetek za zwłokę,
\({\displaystyle S}\) – stawka opłaty prolongacyjnej,
365 – dni w roku,
\({\displaystyle OP}\) – kwota opłaty prolongacyjnej,
\({\displaystyle OPpz}\) – kwota opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

Bibliografia


Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.


Kategorie: Podatki
Informacje na dzień: 23.12.2020 05:08:52 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.