Opłata interchange


Opłata interchangeopłata uiszczana z tytułu transakcji bezpośrednio lub pośrednio (np. za pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy wydawcą a agentem rozliczeniowym zaangażowanymi w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę płatniczą[1].

Przebieg przykładowej transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej wygląda następująco:

 1. Posiadacz karty – konsument, dokonując płatności za pomocą karty płatniczej u akceptanta, dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego (w przypadku kart debetowych) lub zaciąga kredyt u emitenta (w przypadku kart kredytowych).
 2. Emitent przekazuje agentowi rozliczeniowemu kwotę płatności, przy czym pomniejsza ją o opłatę interchange.
 3. Z kolei agent rozliczeniowy przelewa akceptantowi kwotę transakcji pomniejszoną o opłatę akceptanta, która składa się z:
  • opłaty interchange,
  • opłaty assessment (przekazywanej do organizacji płatniczej takiej jak np. Visa, Mastercard/Europay),
  • marży agenta rozliczeniowego.

Całość opłaty, o którą pomniejsza się kwotę transakcji przelewaną akceptantowi, określa się jako Merchant Service Charge[2]. Z formalnego punktu widzenia opłatę interchange uiszcza agent rozliczeniowy, to jednak z ekonomicznego punktu widzenia płaci ją akceptant w ramach opłaty akceptanta, a następnie konsument w postaci ceny towaru.

Opłaty interchange w Polsce


Ustawa o usługach płatniczych ustala opłatę interchange na maksymalnym poziomie 0,2% wartości transakcji dla operacji wykonanych kartami debetowymi i 0,3% dla operacji kartami kredytowymi.

Limit ten nie dotyczy nowej organizacji kartowej w okresie pierwszych 3 lat jej działania (pod warunkiem, że nowa organizacja nie jest w grupie z inną, dłużej działającą). Według prawa organizacje kartowe muszą publikować na swoich stronach internetowe informacje o stawkach opłat stanowiących ich przychody[3].

Przypisy


 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CELEX: 32015R0751 ).
 2. WP Finanse - wiadomości gospodarcze i finansowe , banki.wp.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 3. Niższe maksymalne stawki opłaty interchange za płatności kartą , www.sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).

BibliografiaKategorie: Karty płatnicze
Informacje na dzień: 26.12.2020 09:10:31 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.