Opłata adiacencka


Opłata adiacenckaopłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych[1] nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń:

Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami[3]. Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta[4], przy czym wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy w drodze uchwały[5]. Wysokość stawki jest również ustalana w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości[6] (w przypadku przeprowadzania takiej procedury).

Stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może przekroczyć:

Opłaty adiacenckiej nie należy mylić z tzw. opłatą (rentą) planistyczną, która pobierana jest z zupełnie innych przyczyn i na podstawie innych przepisów[11].

Przypisy


 1. Wyłącznie tych użytkowników wieczystych, którzy wnieśli opłatę za użytkowanie wieczyste z góry za cały okres – opłata nie dotyczy użytkowników wieczystych którzy wnoszą opłaty corocznie.
 2. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie bądź modernizację drogi, wybudowanie pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Art. 98a, art 107 ust. 4 i art. 146 ust. 1 ustawy.
 5. Art. 98a i art. 146 ust. 2 ustawy.
 6. Art 107 ust. 2 ustawy.
 7. Zgodnie z nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 98a.
 8. Art. 107 ust. 1 ustawy.
 9. Art. 146 ustawy.
 10. Art. 107 ustawy.
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Bibliografia


Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.


Kategorie: Prawo przestrzenne | Finanse publiczne
Informacje na dzień: 23.12.2020 11:48:30 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.