Nona


Ten artykuł dotyczy muzyki. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Nonainterwał złożony utworzony z oktawy oraz odpowiedniej sekundy (sekundy małej, zwiększonej itp.) zawarty między kolejnymi dziewięcioma stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje nona mała i wielka. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

Rodzaje


Nazwa Opis Przykład
Nona mała
Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i
Nona o rozmiarze trzynastu półtonów złożona z oktawy i sekundy małej. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (E-f, H-c¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy septymę wielką. Oznaczenie: 9>.
Nona wielka
Posłuchaj:
melodycznie i
harmonicznie i
Nona o rozmiarze czternastu półtonów złożona z oktawy i sekundy wielkiej. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-d¹, D-e¹, F-g¹, G-a¹, A-h¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymujemy septymę małą. Oznaczenie: 9.

Interwały pochodne

Nona cztery razy zmniejszona Nona trzy razy zmniejszona Nona dwa razy zmniejszona Nona zmniejszona Nona zwiększona Nona dwa razy zwiększona Nona trzy razy zwiększona Nona cztery razy zwiększona
[1] 9>>>>>
[2] 9
[3] [C] 7<<<<<
[4] 6
[5] Hisis-ceses¹
[1] 9>>>>
[2] 10
[3] [C] 7<<<<
[4] 7
[5] His-ceses¹
[1] 9>>>
[2] 11
[3] [C] 7<<<
[4] [C] 7<
[5] H-ceses¹
[1] 9>>
[2] 12
[3] [C] 7<<
[4] 8
[5] H-ces¹
[1] 9<
[2] 15
[3] [C] 7>
[4] 10>
[5] c-dis¹
[1] 9<<
[2] 16
[3] [C] 7>>
[4] 10
[5] c-disis¹
[1] 9<<<
[2] 17
[3] [C] 7>>>
[4] 11
[5] ces-disis¹
[1] 9<<<<
[2] 18
[3] [C] 7>>>>
[4] [D]?
[5] ceses-disis¹

Objaśnienia do tabeli:
[1] – oznaczenie interwału
[2] – rozmiar interwału podany w półtonach
[3]przewrót interwału
[4] – najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] – przykład
[C] – należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
[D] – interwał, który należy określić jako oktawa i tryton

Zobacz teżKategorie: Interwały
Informacje na dzień: 23.12.2020 08:48:31 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.