Mienie komunalne - pl.LinkFang.org

Mienie komunalne
Mienie komunalne – zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, własność gminy (miasta) oraz inne prawa majątkowe należące do gminy (miasta), związków do których należy dana gmina (miasto) oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego przez gminę (miasto) następuje:

  1. na podstawie ustawy
  2. przez przekazanie gminie (miastu) mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy (miasta)
  3. w wyniku przekazania przez administrację rządową – w drodze rozporządzenia
  4. w wyniku własnej działalności gospodarczej.
  5. przez inne czynności prawne
  6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zobacz też


Kategorie: Samorząd terytorialny w Polsce | Prawo cywilne
Informacje na dzień: 28.05.2020 11:04:42 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.