Kropka - pl.LinkFang.org

Kropka
Ten artykuł dotyczy interpunkcji. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
.

Kropka – oddzielający znak przestankowy, stawiany na końcu wypowiedzenia, będący wskazówką dla czytającego na głos, że należy zniżyć głos oraz zrobić przerwę[1].

Spis treści

Pismo


Najczęstszym zastosowaniem kropki w piśmie jest zakończenie zdania lub równoważnika zdania. Bywa też często używana do tworzenia skrótów (jednak nie zawsze).

Innym zastosowaniem kropki w piśmie jest tworzenie liczebników porządkowych z liczebników głównych w skróconym, cyfrowym zapisie zdania. Przykłady:

Użycie kropki nie jest w takiej sytuacji konieczne, jeśli z kontekstu wynika, że chodzi o liczebnik porządkowy. Nikt, kto zna gramatykę języka polskiego, nie przeczyta pierwszego przykładu jako „lata dwadzieścia”, chyba że z kontekstu zdania wynika, że istotnie „lata dwadzieścia (np.) samolotów”

Kropka jest też częścią znaków takich jak dwukropek, średnik i wielokropek.

Kropka w matematyce


Według przyjętej w Polsce i innych krajach kontynentalnej Europy konwencji nazewnictwa i zapisu liczb kropka używana bywa do rozdzielania grup trzycyfrowych, np. 1.000 = tysiąc, 1.000.000 = milion, 1.000.000.000 = miliard, 12.345,67 = dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt siedem setnych (natomiast według polskiej konwencji edytorskiej separatorem takim jest spacja nierozdzielająca). Do oddzielania liczby całkowitej od części ułamkowej używa się przecinka.

W krajach anglosaskich zapis jest odwrotny – kropka jest używana do oddzielenia w liczbie rzeczywistej części całkowitej od ułamkowej, a grupy trzycyfrowe oddziela się przecinkami.

W geometrii kropką oznaczało się kąt prosty.

Kropka w informatyce


W informatyce kropkę stosuje się, w szczególności w programowaniu, jako:

W Unikodzie występuje w wersji:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
. U+002E . lub . FULL STOP kropka


Zobacz też


Zobacz hasło kropkaWikisłowniku

Przypisy


  1. Ewa i Feliks Przyłubscy: Gdzie postawić przecinek?. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980, s. 27. ISBN 83-214-0129-5.
Kategorie: Typografia | Interpunkcja | Oznaczenia matematyczne
Informacje na dzień: 29.05.2020 02:53:59 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.