Kilobajt


Wielokrotności bajtów
Przedrostki dziesiętne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik
kilobajt kB 103   = 10001 kibibajt KiB 210 = 10241
megabajt MB 106   = 10002 mebibajt MiB 220 = 10242
gigabajt GB 109   = 10003 gibibajt GiB 230 = 10243
terabajt TB 1012 = 10004 tebibajt TiB 240 = 10244
petabajt PB 1015 = 10005 pebibajt PiB 250 = 10245
eksabajt EB 1018 = 10006 eksbibajt EiB 260 = 10246
zettabajt ZB 1021 = 10007 zebibajt ZiB 270 = 10247
jottabajt YB 1024 = 10008 jobibajt YiB 280 = 10248


Kilobajt (skrót KB[1], rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.

Spis treści

Niejednoznaczność skrótu


W przeciwieństwie do innych dziedzin nauki, w informatyce przedrostek kilo oznacza często nie krotność 103, lecz 210:

1 KB = 210 B = 1024 B
1 kB = 103 B = 1000 B

Stosowanie tego samego skrótu literowego do oznaczenia różnych krotności (1000 i 1024) czy różnych jednostek miar (bit i bajt) może prowadzić do nieporozumień, tym bardziej że w praktyce spotyka się wszystkie możliwe kombinacje. Przykładowo krotności dziesiętnych używają producenci twardych dysków do podawania ich pojemności, zaś w telekomunikacji szybkość transmisji danych podaje się w kilobitach (tysiącach bitów) na sekundę (kbps).

Aby uniknąć niejednoznaczności, w wielu krajach (w tym w Polsce) przyjęło się używanie wielkiej litery K dla oznaczania krotności 1024, zaś małej k – dla krotności 1000. Podobnie wielka litera B oznacza bajt, mała b – bit. W krajach anglosaskich częściej kładzie się nacisk na odróżnienie bitu od bajta i w związku z tym zwykle jest stosowany skrót kbyte.

Zastosowane rozwiązania zmniejszają możliwość pomyłki, jednak jej nie likwidują – do tego wystarczy błąd przy szybkim pisaniu czy przepisywaniu.

Propozycja IEC


Próbą wyjścia z tej niejednoznaczności jest zaproponowane przez IEC oznaczanie krotności 1024 przez dodanie po znaku mnożnika litery i (jak informatyka) w skrócie (np. KiB zamiast KB) i zmiana nazw krotności przez zastąpienie końcówki przedrostka dziesiętnego przez bi (jak binarny), chociaż w poszczególnych, wyraźnie zaznaczonych, przypadkach dopuszczalne jest użycie starych nazw do czasu przyjęcia się nowych[2]. Formalnie przedrostek zapisany skrótem Ki powinien więc brzmieć kibi dla odróżnienia od kilo, zaś kilobajt powinien formalnie mieć nazwę kibibajt (KiB zamiast KB czy kB).

1 KiB = 210 B = 1024 B

W chwili obecnej propozycja nie została jeszcze powszechnie zaakceptowana[3][4][5][6] – czasem spotyka się zalecane skróty, znacznie rzadziej zalecane pełne nazwy.

Zobacz też


Przypisy


  1. kilobajt , [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].
  2. National Institute of Standards and Technology: Prefixes for binary multiples . "In December 1998 the International Electrotechnical Commission (IEC) [...] approved as an IEC International Standard names and symbols for prefixes for binary multiples for use in the fields of data processing and data transmission."
  3. Upgrading and Repairing PCs, Scott Mueller, Pg. 596, ​ISBN 0-7897-2974-1
  4. The silicon web: physics for the Internet age, Michael G. Raymer, Pg. 40, ​ISBN 978-1-4398-0311-0
  5. Knuth: Recent News . Cs-staff.stanford.edu. Retrieved on 2011-01-07.
  6. Atwood, Jeff. (2007-09-10) Gigabyte: Decimal vs. Binary . Coding Horror. Retrieved on 2011-01-07.
Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilobajt&oldid=65584257

Menu nawigacyjne


<Facebook Twitter WhatsApp Telegram e-mail

Kategorie: Jednostki informacji
Informacje na dzień: 17.12.2021 12:43:16 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.