Izotopy


Posłuchaj tego artykułu

Plik audio został utworzony na podstawie wersji z 2013-03-18 i nie obejmuje późniejszych edycji.
Artykuły audio

Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze)[1].

Izotopy tego samego pierwiastka na ogół mają zbliżone własności fizyczne i chemiczne. Jednak im większa jest różnica mas atomowych izotopów, tym większe mogą być różnice ich własności fizycznych lub chemicznych. Izotopy danego pierwiastka mogą mieć inną gęstość, temperaturę wrzenia, topnienia i sublimacji. Różnice te występują także w związkach chemicznych tworzonych przez te izotopy.

Różnice mas atomowych izotopów powodują występowanie niewielkich różnic w reaktywności izotopów. Nie ma ona wpływu na kierunek reakcji chemicznych, w których one uczestniczą, ale wpływa na szybkość przebiegu tych reakcji. Zjawisko to nazywa się efektem izotopowym i wykorzystuje się w badaniu mechanizmów reakcji chemicznych. Te niewielkie różnice w szybkości reakcji wywołują zmiany w składzie izotopowym związków chemicznych powstających w różnych reakcjach (zjawisko to wykorzystywane jest np. do rozróżniania, czy węgiel zawarty w danym związku chemicznym brał udział w reakcji fotosyntezy).

Izotopy, ze względu na stabilność, dzieli się na:

Pierwiastki występują naturalnie zwykle jako mieszanina izotopów. Jest to główna przyczyna, obok deficytu masy, która sprawia, że masy atomowe nie są liczbami całkowitymi.

Izotopy nie mają oddzielnych nazw, z wyjątkiem izotopów wodoru. Oznacza się je symbolem pierwiastka chemicznego z liczbą masową u góry po lewej stronie, na przykład 208Pb.

Pierwiastki mogą mieć po kilka, a nawet kilkanaście izotopów. Przykładowo wodór ma trzy naturalne izotopy:


Spis treści

Trwałe izotopy pierwiastków


liczba atomowa symbol liczby masowe izotopów

(w nawiasach zawartość procentowa)

1 H 1 (99,985),
2 (0,015)
2 He 4 (99,99987),
3 (0,00013)
3 Li 7 (92,6),
6 (7,4)
4 Be 9 (100)
5 B 11 (81,2),
10 (18,8)
6 C 12 (98,89),
13 (1,11)
7 N 14 (99,63),
15 (0,37)
8 O 16 (99,759),
17 (0,037),
18 (0,204)
9 F 19 (100)
10 Ne 20 (90,92),
21 (0,26),
22 (8,82)
11 Na 23 (100)
12 Mg 24 (78,8),
25 (10,1),
26 (11,1)
13 Al 27 (100)
14 Si 28 (92,17),
29 (4,71),
30 (3,12)
15 P 31 (100)
16 S 32 (95),
33 (0,75),
34 (4,2),
36 (0,017)
17 Cl 35 (75,53),
37 (24,47)
18 Ar 40 (99,60),
36 (0,337),
38 (0,063)
19 K 39 (93,2),
41 (6,8),
40[a] (0,0119)
20 Ca 40 (96,9),
42 (0,64),
43 (0,14),
44 (2,1),
46 (0,0032),
48 (0,18)
21 Sc 45 (100)
22 Ti 48 (73,8),
46 (8,0),
47 (7,4),
49 (5,5),
50 (5,3)
23 V 51 (99,75),
50[a] (0,25)
24 Cr 52 (83,7),
50 (4,4),
53 (9,5),
54 (2,4)
25 Mn 55 (100)
26 Fe 56 (91,6),
54 (5,9),
57 (2,20),
58 (0,33)
27 Co 59 (100)
28 Ni 58 (68,0),
60 (26,2),
61 (1,1),
62 (3,7),
64 (1,0)
29 Cu 63 (69,0),
65 (31,0)
30 Zn 64 (48,9),
66 (27,8),
67 (4,1),
68 (18,6),
70 (0,63)
31 Ga 69 (60,1),
71 (39,9)
32 Ge 70 (20,5),
72 (27,4),
73 (7,8),
74 (36,5),
76 (7,8)
33 As 75 (100)
34 Se 74 (0,93),
76 (9,1),
77 (7,5),
78 (23,6),
80 (49,9),
82 (9,0)
35 Br 79 (50,6),
81 (49,4)
36 Kr 78 (0,35),
80 (2,27),
82 (11,6),
83 (11,5),
84 (57,0),
86 (17,3)
37 Rb 85 (72,2),
87[a] (27,8)
38 Sr 84 (0,55),
86 (9,8),
87 (7,0),
88 (82,7)
39 Y 89 (100)
40 Zr 90 (51,5),
91 (11,2),
92 (17,1),
94 (17,4),
96 (2,8)
41 Nb 93 (100)
42 Mo 92 (15,7),
94 (9,3),
95 (15,7),
96 (16,5),
97 (9,5),
98 (23,8),
100 (9,5)
43 Tc brak trwałych izotopów
44 Ru 96 (5,6),
98 (1,9),
99 (12,7),
100 (12,7),
101 (17,0),
102 (31,5),
104 (18,6)
45 Rh 103 (100)
46 Pd 102 (1,0),
104 (11,0),
105 (22,2),
106 (27,3),
108 (26,7),
110 (11,8)
47 Ag 107 (51,4),
109 (48,6)
48 Cd 106 (1,22),
108 (0,88),
110 (12,4),
111 (12,8),
112 (24,0),
113 (12,3),
114 (28,8),
116 (7,6)
49 In 113 (4,2),
115[a] (95,8)
50 Sn 112 (1,02),
114 (0,69),
115 (0,38),
116 (14,3),
117 (7,6),
118 (24,1),
119 (8,5),
120 (32,5),
122 (4,8),
124 (6,1)
51 Sb 121 (57),
123 (43)
52 Te 120 (0,091),
122 (2,5),
123[a] (0,88),
124 (4,6),
125 (7,0),
126 (18,7),
128 (31,8),
130 (34,4)
53 I 127 (100)
54 Xe 124 (0,094),
126 (0,092),
128 (1,92),
129 (26,4),
130 (4,1),
131 (21,2),
132 (26,9),
134 (10,4),
136 (8,9)
55 Cs 133 (100)
56 Ba 130 (0,101),
132 (0,097),
134 (2,42),
135 (6,6),
136 (7,8),
137 (11,3),
138 (71,7)
57 La 138[a] (0,089),
139 (99,911)
72 Hf 174 (0,18),
176 (5,2),
177 (18,5),
178 (27,1),
179 (13,8),
180 (35,2)
73 Ta 180[a] (0,012),
181 (99,988)
74 W 180 (0,14),
182 (26,2),
183 (14,3),
184 (30,7),
186 (28,7)
75 Re 185 (37,1),
187[a] (62,9)
76 Os 184 (0,018),
186 (1,59),
187 (1,64),
188 (13,3),
189 (16,1),
190 (26,4),
192 (41,0)
77 Ir 191 (38,5),
193 (61,5)
78 Pt 192 (0,78),
194 (32,8),
195 (33,7),
196 (25,4),
198 (7,2)
79 Au 197 (100)
80 Hg 196 (0,15),
198 (10,0),
199 (16,9),
200 (23,1),
201 (13,2),
202 (29,8),
204 (6,8)
81 Tl 203 (29,5),
205 (70,5)
82 Pb 204 (1,3),
206 (26),
207 (21),
208 (52)
83 Bi 209[a] (100)


Zobacz też


Uwagi


  1. a b c d e f g h i nuklid nietrwały o bardzo długim (ponad miliard lat) okresie półtrwania

Przypisy


  1. Izotopy , [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30].

Linki zewnętrzneKategorie: Izotopy
Informacje na dzień: 24.09.2021 09:15:29 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.