International Securities Identification Number - pl.LinkFang.org

International Securities Identification Number


Ten artykuł dotyczy oznaczenia papieru wartościowego. Zobacz też: Isin – starożytne miasto w dolnej Mezopotamii.

International Securities Identification Number, ISIN (pol. Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych[1]) – międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych[1].

Jest to 12-znakowy, alfanumeryczny kod, o strukturze zdefiniowanej w standardzie ISO 6166. Pełny kod ISIN ma długość 12 znaków i składa się z trzech części funkcjonalnych. Pierwszy człon to dwuliterowy kod kraju, zgodny z normą ISO 3166. Kolejne 9 znaków to identyfikator przyznany w obrębie danego kraju (znaki alfanumeryczne – mogą być litery oraz cyfry). Ostatni znak to cyfra kontrolna obliczona według rozszerzonego algorytmu Luhna [2].

Kodem ISIN oznacza się jednoznacznie papiery wartościowe lub prawa z/do papierów wartościowych (akcje wskazanej emisji, obligacje skarbowe, bony skarbowe, opcje notowane na giełdzie, prawa do akcji, notowane prawa poboru) lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi (np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).

Kody ISIN stosowane są przy wskazywaniu składników portfela w transakcjach rynkowych (np. w potwierdzeniach przekazywanych elektronicznie, rozliczeniach), w raportowaniu (np. od 2010 – dla NBP[3]). W Polsce (odpłatnie) nadawaniem (i 'utrzymywaniem w rejestrach’) kodów ISIN[4] od 1 lipca 1996 zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych[5].

Inne, przykładowe, oznaczenia instrumentów finansowych:

Przypisy


  1. a b 2011/817/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2011/14). (CELEX: 32011O0014 ).
  2. rozszerzony algorytm Luhna
  3. Portal sprawozdawczy NBP .
  4. Komunikaty KDPW o nadaniu kodu ISIN
  5. Historia KDPW . Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. [dostęp 2017-07-15].









Kategorie: Giełda | Rejestry publiczne | Identyfikatory




Informacje na dzień: 23.12.2020 05:08:01 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.