Idiotes - pl.LinkFang.org

Idiotes
Idiotes (ἰδιώτης lm. ἰδιῶται) – termin wywodzący się z języka starogreckiego, używany do określenia postawy osoby skupionej na swoim prywatnym życiu, w opozycji do społeczności; przeciwieństwo polites.

Charakterystyka


Słowo wywodzi się od określeń: idion (to, co prywatne)[1][2], idios (własny, swoisty, prywatny)[3].

Cechą życia społecznego starożytnych Greków była silnie akcentowana wspólnotowość, a w jej ramach szczególnie podkreślano równość[4]. Jej osiągnięcie było możliwe jedynie wśród polites[5], zaś wycofanie się do życia prywatnego oznaczało wręcz utratę pełni człowieczeństwa i możliwości pełnego rozwoju[6]. Sytuacja ta powodowała, że daną jednostkę w takich okolicznościach traktowano jako upośledzoną w kontekście braku jej aktywności w życiu społeczno-publicznym[7].

Pojęcie to nie ma nic wspólnego ze współczesnym potocznym rozumieniem słowa idiota. Wskazuje się jedynie, że może być też tłumaczone jako „niespecjalista” bądź „ignorant”[8].

Przypisy


  1. S. Gałkowski, A. Gałkowska, Koniec prywatności? , „Rocznik Przemyski”, 44, 2008, z. 5: Socjologia, s. 4.
  2. K. Koseła, Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych, „Polityka Społeczna”, 2007, 10 (403).
  3. W. Andrukowicz, Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2, 2016, s. 44.
  4. M.A. Krąpiec, O ludzką politykę! , Gutenberg-Print, Warszawa 1996, s. 9. ​ISBN 83-86381-75-2
  5. F. Nowicki, Marek Siemek a ideologia świata nowoczesnego, „Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria”, 23, 2014, nr 1, (89), s. 269.
  6. S. Gałkowski, A. Gałkowska, Koniec prywatności? , „Rocznik Przemyski”, 44, 2008, z. 5: Socjologia, s. 4-5.
  7. P. Tarasiewicz, Edukacja a naród, [w:] Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, Lublin 2005, s. 124, przypis nr 26.
  8. J. Morbitzer, Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, „Edukacja i Dialog”, 2012, nr 11/12.

Bibliografia


Kategorie: Demokracja | Filozofia społeczna i polityczna | Historia Grecji
Informacje na dzień: 29.05.2020 04:23:43 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.