Hipokalcemia


Hipokalcemia
Hypocalcaemia
ICD-10 E58
Niedobór pokarmowy wapnia
ICD-10 E64
Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych
ICD-10 P71
Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.0 Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim
P71.1 Inna hipokalcemia noworodków
P71.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.9 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nie określone

Hipokalcemia – stan obniżonego poziomu wapnia we krwi. Rozpoznaje się go, gdy stężenie wapnia całkowitego w surowicy krwi nie przekracza 2,25 mmol/l[1][2], bądź stężenie wapnia zjonizowanego spada poniżej 0,95 mmol/l[2]. Gdy niedobór wapnia jest nieduży i stężenie wapnia zjonizowanego pozostaje w normie, choroba może przebiegać bezobjawowo[2]. Najczęstszą kliniczną manifestacją hipokalcemii jest tężyczka, jednak w przebiegu hipokalcemii często pojawia się wiele niespecyficznych objawów, określanych jako „równoważniki tężyczki”[2]. Mogą występować typowe dla hipokalcemii zmiany w EKG[1].

Najczęstszymi przyczynami niedoboru wapnia są niedobory wapnia w diecie, niedobory witaminy D, magnezu, zespoły upośledzonego wchłaniania, nadmierna utrata wapnia z moczem, nadmierne odkładanie się wapnia w tkankach miękkich lub kościach, niedoczynność przytarczyc[1][2].

Leczenie polega na doustnym bądź dożylnym podawaniu soli wapnia[1].

Hipokalcemia rzekoma jest spowodowana obecnością we krwi kontrastu radiologicznego zawierającego gadolin, który zaburza wynik badania biochemicznego krwi i zaniża rzeczywisty poziom wapnia[1].

Spis treści

Objawy hipokalcemii


Objawy nadpobudliwości nerwowo-ruchowej i tężyczki są wynikiem dodatniego efektu batmotropowego (zwiększenia pobudliwości komórek mięśniowych i nerwowych) wywoływanego przez niskie stężenia wapnia[3]. Wapń, łącząc się z kanałami sodowymi, podwyższa próg depolaryzacji komórek, utrudniając ich aktywację, dlatego przy jego niedoborze włókno mięśniowe staje się nadzwyczaj pobudliwe[3].

Ponadto hipokalcemia wywiera zupełnie odwrotny wpływ na komórki mięśnia sercowego. Ujemny efekt chronotropowy (spadek częstości akcji serca) i ujemny efekt inotropowy (spadek kurczliwości) w ciężkiej hipokalcemii może powodować bradykardię i spadki ciśnienia, a w konsekwencji nawet doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

Tężyczka w przebiegu hipokalcemii może być jawna lub utajona, może też przebiegać pod postacią równoważników tężyczki[1].

Napad tężyczkowy rozpoczyna się od tonicznych, symetrycznych kurczów mięśni rąk i ich drętwienia; po kolei obejmuje przedramiona, ramiona, twarz ("usta karpia", skurcz powiek), klatkę piersiową i kończyny dolne, bez utraty świadomości[1].

Tężyczka utajona przebiega skrycie, są to niespecyficzne objawy mogące wskazywać na hipokalcemię jako przyczynę dolegliwości[1]. Zalicza się do nich:

Równoważniki tężyczki[1][2]:

Ponadto w ostrym przebiegu hipokalcemii pojawić się mogą zaburzenia psychiczne[2] (depresja, psychozy, nerwice) oraz objawy kardiologiczne[2]:

W EKG mogą być widoczne wydłużone odstępy QT[1]

Hipokalcemia przewlekła przyczynić się może do powstania[2]:

U dzieci i młodzieży niedobór wapnia prowadzi do demineralizacji tkanki kostnej, czego konsekwencją jest krzywica, deformacje kości długich, rozmiękanie kości, osłabiony rozwój motoryczny. Nieskutecznie leczone, mogą mieć charakter przetrwały[6]. U dorosłych hipokalcemia prowadzi do osteomalacji[6].

Przyczyny


Do najczęstszych przyczyn można zaliczyć:

Leczenie


Ostrą, objawową hipokalcemię leczy się podając dożylnie 20 ml 10% roztworu glukonolaktobionianu wapnia lub chlorku wapnia, co kilka godzin monitorując kalcemię. Równocześnie należy rozpocząć doustną suplementację wapnia i witaminy D. Oporna na leczenie hipokalcemia może być wynikiem hipomagnezemii[1].

Leczenie hipokalcemii przewlekłej, w której leczenie choroby podstawowej nie przynosi rezultatu, polega na podawaniu wapnia doustnie w dawce 1000–3000 mg/d jako węglan wapnia lub octan wapnia oraz witaminy D, zwykle pod postacią alfakalcydolu lub kalcytriolu. Okresowo należy monitorować kalcemię i kalciurię[1].

Gdy przyczyną hipokalcemii jest nadmierna utrata wapnia z moczem, w leczeniu stosuje się diuretyki tiazydowe[1].

Zobacz też


Przypisy


  1. a b c d e f g h i j k l m n o p Piotr Gajewski, Interna Szczeklika 2016, Kraków: Medycyna Praktyczna, 2016, ISBN 978-83-7430-490-0, OCLC 958212590 .
  2. a b c d e f g h i Wioletta Jakubas-Kwiatkowska, Anna Błachowicz, Edward Franek, Hipokalcemia w praktyce klinicznej — przyczyny, objawy i leczenie , „Choroby Serca i Naczyń”, 2 (4), 2005, s. 232-237 [dostęp 2020-04-08].
  3. a b Witold Kołłątaj i inni, Tężyczka utajona i pobudliwość nerwowo-mięśniowa, „Endokrynologia Praktyczna”, 17 (2), 2018, s. 97–106, DOI10.18544/EP-01.17.02.1696 .
  4. a b Katarzyna Kądziela, Beata Pyrżak, Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Krzywice witamino D-zależne i witamino D-niezależne , Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM [dostęp 2020-04-08].
  5. a b Świadczenia gwarantowane, obejmujące przeszczepienie komórek przytarczyc , Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji [dostęp 2020-04-08].
  6. a b Paweł Płudowski i inni, Krzywica niedoborowa – aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie , „Postępy Nauk Medycznych”, 10, 2016, s. 760-766 [dostęp 2020-04-08].

Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.


Kategorie: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej | Wapń
Informacje na dzień: 14.10.2021 05:45:36 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.