Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów


Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS, GHS ONZ) – system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach poprzez regulację kryteriów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach. Dotychczas wdrożony lub wdrażany w ponad 60 krajach, m.in. w całej Unii Europejskiej[1].

Spis treści

Klasyfikacja


System GHS wprowadza ujednolicone kryteria klasyfikacji chemikaliów pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Informowanie o zagrożeniach


Jednolite kryteria informowania o zagrożeniach opierają się na:

Unia Europejska


W Unii Europejskiej system GHS (nazywany czasem EU GHS) wprowadzony został poprzez Rozporządzenie CLP i zaczął obowiązywać 20 stycznia 2009. Do 1 grudnia 2010 wszystkie substancje muszą być sklasyfikowane i oznakowane zgodnie z kryteriami GHS, a do 1 czerwca 2015 także mieszaniny. Do tego czasu substancje muszą być klasyfikowane według dwóch systemów – DSD i CLP, a oznakowywane i pakowane jedynie według CLP.

Zobacz też


Przypisy


BibliografiaKategorie: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Informacje na dzień: 25.09.2021 06:05:18 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.