Główny Urząd Geodezji i Kartografii


Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Logo GUGiK
Państwo  Polska
Data utworzenia 30 marca 1945
Budżet 52,66 mln zł (2018)[1]
Zatrudnienie 181 (2018)[2]
Adres
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
Strona internetowa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

Siedziba GUGiK znajduje się przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.

Spis treści

Urząd


Rys historyczny

GUGiK został utworzony na mocy zapisów dekretu z dnia 30 marca 1945 jako Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów. Pierwszym prezesem GUPK został inż. Jan Adam Piotrowski[3]. Dekretem z dnia 24 kwietnia 1952 Główny Urząd Pomiarów Kraju przekształcono w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Jego działalność była w dużym stopniu niejawna[4]. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie w zamian Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako pionu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych latach GUGiK kilkakrotnie zmieniał resorty, a w 1987 został rozwiązany (jego funkcję przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).

Główny Urząd Geodezji i Kartografii został ponownie powołany w styczniu 1997, jako jednostka podległa Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następnie, do 2005, GUGiK podlegał Ministerstwu Budownictwa, od 2007 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 – Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Zadania


GUGiK wykonuje zadania powierzone Głównemu Geodecie Kraju[5], czyli:

Struktura

W skład GUGiK-u wchodzi sześć departamentów oraz trzy biura:

Kierownictwo

Przy GUGiK-u działa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia


Wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii są realizowane w części 18 budżetu państwa – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

W 2018 wydatki GUGiK wyniosły 52,66 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 181 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7427 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaplanowano w wysokości 32,84 mln zł[7].

Zobacz też


Przypisy


  1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) . W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/25. [dostęp 2019-12-17].
  2. a b Wykonanie budżetu państwa w 2018 r., cz. 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo wraz z wykonaniem planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym . W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2019. s. 40. [dostęp 2019-12-17].
  3. Cmentarz Stare Powązki: JAN PIOTROWSKI , [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2018-02-27].
  4. jw., Likwidacja CUGiK, w: Czasopismo Geograficzne, tom XXVIII, zeszyt 2, PWN, Warszawa-Wrocław, 1957, s.221
  5. Art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ) PDF
  6. http://www.gugik.gov.pl/urzad/kierownictwo
  7. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. . W: Dz. U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 44. [dostęp 2019-12-17].

Linki zewnętrzneKategorie: Geodezja | Urzędy centralne w Polsce
Informacje na dzień: 10.11.2021 09:57:41 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.