Fundusz hedgingowy


Fundusz hedgingowy (ang. hedge fund) – rodzaj funduszu inwestycyjnego. Nie ma jednej szeroko uznanej definicji funduszu hedgingowego. Wśród charakterystycznych cech takich podmiotów można jednak wymienić: wykorzystywanie różnorodnych zaawansowanych technik inwestycyjnych (transakcji arbitrażowych, instrumentów pochodnych, krótkiej sprzedaży, HFT) i dźwigni finansowej, stosowanie opłat za zarządzanie uzależnionych od wyników inwestycyjnych, szukanie możliwości osiągnięcia dodatniego wyniku inwestycyjnego niezależnie od tendencji rynkowych.

Spis treści

Polityka inwestycyjna


Jednym z pierwszych tego typu podmiotów był utworzony w 1949 r. przez Alfreda Winslowa Jonesa fundusz w formie spółki cywilnej, który dla zabezpieczenia się przed wahaniami rynku akcji zajmował na nim zarówno długą, jak i krótką pozycję, wykorzystując krótką sprzedaż oraz dźwignię finansową. Fundusz ten nie był od początku określany jako fundusz hedgingowy, jednak łączył cechy wszystkich innych, późniejszych funduszy hedgingowych[1]: elastyczna forma prawna, spekulacyjne strategie inwestycyjne (wykorzystujące hedging i dźwignię finansową), wynagrodzenie dla zarządzających na podstawie osiągniętego zysku (success fee).

Fundusz hedgingowy zazwyczaj ma charakter zamknięty, co oznacza, że jest dostępny tylko dla ograniczonej kategorii inwestorów (najczęściej wymagana jest pewna kwotowo określona minimalna wartość inwestycji, np. 1 mln USD).

Fundusze te różnią się od innych funduszy inwestycyjnych tym, że ich działalność nie podlega ścisłym regulacjom prawnym. Najczęściej przyjmują one formę spółek prawa handlowego. Ponadto fundusze hedgingowe mają charakter bardziej uniwersalny (nie ograniczają się np. do jednego typu instrumentów inwestycyjnych), co umożliwia realizowanie bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej. Inwestowanie w tych funduszach może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy.

Kryzys w 2008 r.


Według szacunków podczas kryzysu w roku 2008 fundusze hedgingowe na całym świecie odnotowały łączną stratę w wysokości 350 mld USD, na Amerykę Płn. przypadło 183 mld USD strat[2].

Przypisy


  1. D. Walczak: Charakterystyka funduszy hedgingowych. W: P. Balcerzak: Infrastruktura finansowa jako czynnik rozwoju gospodarczego. Toruń: Adam Marszałek, 2009, s. 114. ISBN 978-83-7611-270-1.
  2. The Wall Street Journal Polska, 15 stycznia 2009, s. 9.

Bibliografia


Linki zewnętrzneKategorie: Fundusze inwestycyjne
Informacje na dzień: 21.06.2021 03:46:04 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.