Flora


Ten artykuł dotyczy biologii. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Flora (z łac. Florarzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze i publikacje zawierające ich opracowanie.

Spis treści

Opis


Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi[1] (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego). Flora może być ogólna lub ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej (np. flora chwastów, flora roślin naczyniowych, flora mchów). Określenie flora bakteryjna oznacza ogół bakterii żyjących w organizmie ludzkim (flora fizjologiczna człowieka) lub w określonym jego miejscu (np. flora bakteryjna jamy ustnej). Ogół grzybów występujących na danym obszarze określano dawniej mianem flory grzybów lub mikoflory, współcześnie stosowany jest termin mikobiota podkreślający brak pokrewieństwa grzybów i roślin[2][3].

Pojęcie „flora” utożsamiane jest czasem błędnie z pojęciem roślinność. Tymczasem roślinność oznacza ogół zbiorowisk roślinnych na określonym obszarze. Flora wraz z roślinnością składają się na szatę roślinną danego obszaru.

Flory publikowane


Florami określane są także publikacje zawierające zestawienia gatunków roślin z określonych obszarów. Zwykle wykazy opatrzone są opisami budowy i rozmieszczenia taksonów oraz kluczami do ich oznaczania. Bywają też ilustrowane i często mają postać wielotomowych dzieł[1]. Przykładowo Flora Polska obejmuje 14 tomów wydawanych w latach 1919–1980[4]. Monumentalna Flora Danica wydawana była przez 122 lata od 1761 do 1883. Flora Europaea ukazała się w pierwszym wydaniu w 5 tomach w latach 1964–1993[5].

Pierwszą osobą, która użyła słowa flora w tytule książki o roślinach określonego obszaru, był XVII-wieczny polski misjonarz Michał Boym. Był on posłem katolickiego cesarza Chin, Yongli (z południowej dynastii Ming) do papieża i napisał bogato ilustrowane dzieło pt. Flora Sinensis („Flora Chin”), które zostało wydane w 1656 roku w Wiedniu i zawierało nowe informacje nie tylko o chińskich roślinach, ale także o zwierzętach.

Zobacz też


W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem:
Flora
Zobacz hasło floraWikisłowniku

Przypisy


  1. a b Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Wyd. wydanie II, zmienione i uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003. ISBN 83-214-1305-6.
  2. Marek Snowarski: Atlas przyrodnika. Królestwo grzybów (pol.). W: Grzyby Polski [on-line]. [dostęp 2012-09-16].
  3. Władysław Wojewoda: Checklist of polish larger Basidiomycetes. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2003, s. 15. ISBN 83-89648-09-1.
  4. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Vascular plants of Poland - a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. IB PAN, 2002, s. 15. ISBN 83-85444-83-1.
  5. T. G. Tutin; et al: Flora europaea. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-521-80570-4.

Kategorie: Botanika | Ekologia roślin | Geografia roślin
Informacje na dzień: 24.09.2021 11:36:38 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.