Dyrektor finansowy - pl.LinkFang.org

Dyrektor finansowy


Dyrektor finansowy (ang. chief financial officer, CFO) – osoba odpowiedzialna za zarządzenie środkami finansowymi w organizacji[1].

Zwykle osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość do wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. Dyrektorzy finansowi często zasiadają w zarządach spółek.

Często osoby pełniące funkcje CFO posiadają kwalifikacje z zakresu finansów i zarządzania, a także z obszaru rachunkowości zarządczej.

Rola CFO na świecie ulega wyraźnej ewolucji, z osoby nadzorującej kwestie księgowe do strategicznego partnera i doradcy CEO oraz właścicieli spółek. W raporcie opublikowanym przez firmę McKinsey, 88 procent ankietowanych dyrektorów finansowych informuje, że oczekuje się od nich coraz większej aktywności w kształtowaniu strategii organizacji[2]. Do zadań nowoczesnego CFO należy zatem nie tyle bieżące zarządzanie finansami przedsiębiorstw, co dbanie o prawidłowy rozwój organizacji i nadzór nad strategią biznesową przyjętą przez zarząd i właścicieli firm. Stąd też nad zdolności i wiedzę księgową od nowoczesnych dyrektorów finansowych oczekuje się wiedzy i doświadczenia związanego z realizowaniem przyjętej strategii rozwoju organicznego, jak i w obszarze fuzji i przejęć (M&A, od ang. mergers and acquisitions), a także pozyskiwania finansowania rozwoju[3]. Wśród dyrektorów finansowych zaczynają coraz częściej pojawiać się osoby z kwalifikacjami i doświadczeniem związanym z rynkiem kapitałowym.

Zobacz też


Przypisy


  1. Biznes. Tom 9. Słownik pojęć ekonomicznych A-O. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 77. ISBN 978-83-01-15279-6.
  2. [1] McKinsey survey.
  3. The CFO and the CPO: One World, Two Worldviews .

Kategorie: Finanse | Zawody | Zarządzanie
Informacje na dzień: 21.02.2021 06:33:50 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.