Doradztwo inwestycyjne


Doradztwo inwestycyjne – czynność polegająca na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta pisemnej lub ustnej rekomendacji, która dotyczy:

Na obszarze Unii Europejskiej czynność doradztwa inwestycyjnego może być wykonywana po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia przez właściwy organ nadzoru dla rynku finansowego[2].

Podmioty wykonujące czynności doradztwa inwestycyjnego


Wykonywanie czynności doradztwa inwestycyjnego jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów licencjonowanych posiadających odpowiednie zezwolenie, takich jak:

Tym samym wykonywanie jakichkolwiek odpłatnych lub nieodpłatnych porad w zakresie akcji, obligacji, a nawet jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może być wykonywane wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione.

Zobacz też


Przypisy


  1. Art. 76 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328 ).
  2. W Polsce takim organem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Kategorie: Inwestycje | Zajęcie
Informacje na dzień: 06.05.2021 10:13:53 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.