Dobra wspólnej puli


Dobra wspólnej puli (ang. common-pool resources) – dobra, które charakteryzują się tym, że istnieje w korzystaniu z nich niemożność wykluczenia użytkowników oraz rywalizacyjny charakter konsumpcji. Pierwszy warunek oznacza, że dostawca dobra nie może zapobiec używaniu dobra przez innych. Drugi warunek oznacza, że konsumpcja dobra przez jednostkę pozbawia innych wykorzystanie walorów tego dobra do poszerzenia własnych korzyści. Dobra wspólnej puli charakteryzują się tym, że przy nadmiernym ich wykorzystywaniu dobro jest w stanie stracić swoje walory bądź zostać całkowicie zdegradowane.

W ekonomii dobra wspólnej puli są rodzajem dóbr składających się z naturalnych lub stworzonych przez człowieka zasobów systemu (np. system nawadniania lub łowiska), których rozmiar lub specyfika sprawia, że są kosztowne, ale nie niemożliwe, aby wykluczyć potencjalnych beneficjentów od uzyskiwania korzyści z ich użytkowania. W przeciwieństwie do czystych dóbr publicznych, dobra wspólnej puli borykają się z problemami przeciążeń lub ich nadużywaniem, ponieważ są one ogólnodostępne. Dobra wspólnej puli zwykle składają się z rdzenia zasobów (np. woda lub ryby), który definiuje zmienna czasu, zapewniając jednocześnie ograniczoną ilość ekstrakcji jednostek pobocznych, które określane są zmiennym przepływem.

Przykłady dóbr wspólnej puli obejmują systemy nawadniania, łowiska, pastwisk, lasów, wody i atmosfery. Pastwisko, na przykład, pozwala na pewną ilość wypasu. Jednak w przypadku nadmiernego wypasu, pastwisko może stać się bardziej podatne na erozję i ostatecznie przynieść mniej korzyści dla jego użytkowników. Do tego rodzaju dóbr można również zaliczyć ciągi komunikacyjne, takie jak ulice. Dopóki pojazdów jest niewiele wszyscy poruszają się płynnie, ale kiedy jest ich za dużo, tworzą się korki i wszyscy jadą wolniej.

Wykorzystywanie dóbr wspólnej puli w długim okresie jest możliwe, jeśli są starannie zarządzane (np. wprowadzenie ograniczeń użytkowania i opłat). Może on zostać przedłużony, ponieważ dobra wspólnej puli posiadają możliwość regeneracji, zapewniając optymalną ilość konsumpcji. Jednakże przekroczenie granicy konsumpcji prowadzi do pogorszenia stanu dobra wspólnej puli, a tym samym nieodwracalne skutki spowodowane nadmiernym wykorzystywaniem dobra.

Dobra wspólnej puli mogą być w posiadaniu władz krajowych, regionalnych, lokalnych, osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Gdy są one własnością niczyją, wykorzystywane są jako otwarte z wolnym dostępem. Widząc liczbę wspólnych zasobów na całym świecie, Elinor Ostrom zauważyła, że wiele z nich jest regulowanych na zasadzie dóbr publicznych przez społeczeństwo – system ten różni się od własności prywatnej lub administracji państwowej – na podstawie samodzielnego zarządzania przez społeczność lokalną.

Spis treści

Przykład


Definicję dobra wspólnej puli, można zilustrować na przykładzie korzystania z pastwiska przez pasterzy. Pastwisko jest ogólnodostępnym dobrem, lecz gdy jednostka rywalizuje z innymi ludźmi, nadmiernie korzystając z jego zasobów, wyprowadzając na pastwisko nadmierną liczbę krów doprowadza tym samym do jego niszczenia bądź degradacji. Gdy nie zostanie przekroczony poziom korzystania z dobra bez szkody, jakość dobra nie ulega zmianie, natomiast po przekroczeniu granicy używalności zasoby są narażone na przeciążenie[1].

Wybrane dobra wspólnej puli


Sposoby zapobiegania nadmiernemu wykorzystywaniu dóbr wspólnej puli


Czynniki mające wpływ na opóźnienie utraty jakości bądź ilości dobra wspólnej puli


Długość użytkowania dóbr wspólnej puli bez utraty walorów zależy od charakteru danego dobra. Zaliczamy do nich m.in.:

Zobacz też


Przypisy


  1. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, ​ISBN 978-83-60807-95-8​, s. 24–25.

BibliografiaKategorie: Dobra | Zawodność rynku
Informacje na dzień: 25.12.2020 08:38:09 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.