Cyberdemokracja - pl.LinkFang.org

Cyberdemokracja
Pojęcie cyberdemokracji jest niejednorodne. Badacze zgodni są jedynie w kwestii znaczenia technologii telekomunikacyjnych jako zasadniczego elementu cyberdemokracji.

Najbardziej szczegółową definicję cyberdemokracji zaprezentował M. Jankowski:

Cyberdemokracja jest formą ustroju politycznego, wyprowadzoną z demokracji, w której dzięki nowym, opartym na zaawansowanej technice formom komunikowania zwiększony jest stopień i częstotliwość partycypacji politycznej społeczeństwa, które ma możliwość zabierania głosu i podejmowania decyzji w bieżących sprawach, poprzez głosowanie bezpośrednie, wybór przedstawicieli, wybór członków grup eksperckich; przedstawiciele i eksperci na każdym etapie prac podlegają kontroli społeczeństwa, które ma ostateczny wpływ na podjęcie decyzji; cyberdemokracja charakteryzuje się także zwiększeniem ilości niezależnych organizacji i instytucji działających w określonej sferze, mających prawo współdecydowania w sprawach tych sfer dotyczących omawianych na szczeblu państwowym; proces decyzyjny w cyberdemokracji opiera się na zorganizowanym systemie czystej informacji, znajdującym wyraz w postaci niezależnych instytucji działających w zgodnie ze skonsultowanymi ze społeczeństwem regułami[1].

Pozostałe definicje są nieco szersze i bardziej ogólne. Do tej grupy należy definicja Instytutu Maszyn Matematycznych:

Cyberdemokracja to przewidywany i postulowany wzorzec (paradygmat) demokracji, który zostanie ukształtowany przez społeczeństwo informacyjne, charakteryzujący się wysokim stopniem obywatelskiej partycypacji (demokracja bezpośrednia) i wykorzystaniem cyberprzestrzeni do realizacji praw i obowiązków obywatelskich; wprowadzenie e-głosowania w wyborach, referendach i obywatelskich inicjatywach ustawodawczych jest kamieniem milowym na drodze do cyberdemokracji.

Podobnie szerokie ujęcie zagadnienia odnajdujemy w definicji A. Rothert, w której autorka określa cyberdemokrację jako:

Demokrację uczestniczącą, w połączeniu z nowymi cyfrowymi formami udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji na rozmaitych poziomach struktur politycznych[2].

Przypisy


  1. Między cyberdemokracją a technototalitaryzmem, Poznań 2006
  2. Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa 2005
Kategorie: Demokracja
Informacje na dzień: 28.05.2020 06:51:48 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.