Ciepło topnienia


Ciepło topnienia – ilość energii potrzebnej do stopienia jednostki masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła topnienia jest J/kg (dżul na kilogram). Zależność ciepła pobranego przez substancję od masy substancji jest wyrażona wzorem:

\({\displaystyle Q=m\cdot q,}\)

gdzie:

\({\displaystyle Q}\) – ilość dostarczonego ciepła,
\({\displaystyle m}\) – masa ciała,
\({\displaystyle q}\) – ciepło topnienia.

Topnienie przeprowadzane jest zazwyczaj przy stałym ciśnieniu, dlatego odpowiada ono entalpii przemiany i jest zwane entalpią topnienia.

Spis treści

Molowe ciepło topnienia


Ciepło topnienia wyrażone w dżulach na mol (J/mol) nazywa się molowym ciepłem topnienia. Jest to ciepło pobrane przez 1 mol substancji podczas topnienia, gdy substancja pozostaje w temperaturze topnienia. Pobierane ciepło wyraża wzór

\({\displaystyle Q=n\cdot q_{m},}\)

gdzie:

\({\displaystyle n}\) – liczba moli substancji,
\({\displaystyle q_{m}}\) – molowe ciepło topnienia.

Zależność pomiędzy oboma ciepłami topnienia ma postać

\({\displaystyle q_{m}=\mu \cdot q,}\)

gdzie \({\displaystyle \mu }\) jest masą molową danej substancji.

Ciepło topnienia wybranych substancji


Materiał Ciepło topnienia
[kJ/kg]
Molowe
ciepło topnienia
[kJ/mol]
Aluminium 398 10,79[1]
Antymon 163 19,79[1]
Ołów 25 4,78[1]
Chrom 314 21,0[1]
Woda (lód) 333,7 6,008[2]
Żelazo 268 13,81[1]
Złoto 63 12,72[1]
Kadm 54 6,21[1]
Potas 63 2,35[2]
Kobalt 260 16,06[1]
Dwutlenek węgla 180 8,33[2]
Miedź 205 12,93[1]
Magnez 373 8,48[1]
Mangan 264 12,91[1]
Sód 113 2,601[2]
Nikiel 301 17,04[1]
Fosfor 21 0,66[1]
Platyna 100 22,17[1]
Rtęć 11,3 2,292[2]
Tlen 13 0,444[2]
Siarka (jednoskośna) 38 1,72[1]
Srebro 105 11,30[2]
Krzem 142 50,21[1]
Wosk 176
Wodór 59 0,117[2]
Bizmut 54 11,15[1]
Wolfram 193 52,31[1]
Cynk 100 7,07[1]
Cyna 59 7,17[1]

Zobacz też


Przypisy


  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 83. Boca Raton: CRC Press, 2003, s. 6-123 do 6-137.
  2. a b c d e f g h Peter William Atkins, Chemia fizyczna, Dorota Jamróz (tłum.), Jan Najbar (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, ISBN 83-01-13502-6, OCLC 749341318 .
Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciepło_topnienia&oldid=65952159

Menu nawigacyjne


<Facebook Twitter WhatsApp Telegram e-mail

Kategorie: Przemiany fazowe | Wielkości termodynamiczne
Informacje na dzień: 21.01.2022 11:17:01 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.