Bonaventura Badoer - pl.LinkFang.org

Bonaventura Badoer


Bonaventura Badoer
kardynał prezbiter
Kraj działania  Państwo Kościelne
Data i miejsce urodzenia 22 czerwca 1332 lub I poł. lat 20. XIV w.
Padwa
Data i miejsce śmierci 10 lipca 1381
Rzym
Generał zakonu augustianów
Okres sprawowania maj 1377 – 18 września 1378
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Inkardynacja Augustianie eremici (OESA)
Śluby zakonne przed 1358
Kreacja kardynalska 18 września 1378
Urban VI
Kościół tytularny Santa Ceciliae trans Tiberim

Bonaventura Badoer da Peraga (zm. 10 lipca 1381) – włoski kardynał okresu wielkiej schizmy zachodniej z zakonu augustianów eremitów. W swym zakonie jest czczony jako błogosławiony.

Życiorys Bonaventury Badoera jest trudny do odtworzenia z uwagi na ograniczoną ilość źródeł mu współczesnych oraz niewątpliwe błędy popełnione przez późniejszych biografów i hagiografów. Według Onufrio Panvinio, szesnastowiecznego historyka augustiańskiego i pierwszego biografa Bonaventury, przyszły kardynał urodził się 22 czerwca 1332 w Padwie jako syn Marino Badoera. O ile miejsce urodzenia nie budzi kontrowersji, pozostałe dane są wątpliwe. Wiadomo bowiem, że Marino Badoer zmarł w 1324, zatem albo podana przez Panvinio data jest zbyt późna, albo wskazana przez niego filiacja jest niepoprawna. Pewne jest natomiast, że Bonaventura w bardzo młodym wieku wstąpił do zakonu augustianów eremitów w eremie Ss. Filippo e Giacomo w Padwie. Wyróżniał się wśród współbraci zakonnych pobożnością oraz jako uzdolniony kaznodzieja. Zwrócił w ten sposób uwagę władz zakonnych. W 1359 uzyskał tytuł lektora i został wezwany do uczestnictwa w kapitule prowincjonalnej zakonu, a następnie został skierowany na studia do Paryża. W 1363 uzyskał tytuł doktora i rok później papież Urban V powierzył mu zorganizowanie fakultetu teologicznego w Bolonii.

W drugiej połowie lat 60. XIV wieku Bonaventura powrócił do Padwy. W tym czasie zaprzyjaźnił się i utrzymywał kontakt korespondencyjny z Petrarką i Katarzyną ze Sieny. Po śmierci Petrarki w 1374 wygłosił mowę na jego pogrzebie.

W 1375 Bonaventura został wysłany przez papieża Grzegorza XI jako nuncjusz apostolski do króla Węgier i Polski Ludwika w celu nakłonienia go do zaangażowania w wojnę przeciwko Turkom. Po zakończeniu tej misji, której jedynym efektem były tylko niezrealizowane obietnice, powrócił do Padwy.

W maju 1377 Bonaventura Badoer został wybrany generałem zakonu augustianów eremitów. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji w Kościele doszło do schizmy papieskiej. Wybór papieża Urbana VI w kwietniu 1378, a następnie antypapieża Klemensa VII we wrześniu 1378, zapoczątkował wielką schizmę zachodnią. Bonaventura opowiedział się po stronie Urbana VI, który 18 września 1378 mianował go kardynałem prezbiterem S. Cecilia. Znany był odtąd jako kardynał z Padwy. O jego działalności w tym charakterze wiadomo jednak bardzo niewiele. Jego podpis widnieje na bulli Urbana VI z 1 czerwca 1381, na mocy której papież nadał królestwo Neapolu Karolowi z Durazzo.

W późniejszej hagiograficznej tradycji Bonaventura wiązany był z chrystianizacją Litwy w 1385/86. O jego misji w Polsce i na Litwie w tym czasie milczą jednak polskie źródła, a na dodatek jest ona niemożliwa ze względów chronologicznych. Wprawdzie Panvinio datował zgon Bonaventury dopiero na rok 1389, ale jest to z pewnością jego kolejny błąd, gdyż już 21 września 1381 Adam Easton został mianowany nowym kardynałem prezbiterem S. Cecilia. Równie wątpliwa jest tradycja o męczeńskiej śmierci Bonaventury z rąk zabójcy nasłanego przez lorda Padwy Francesco Carrary, który miał go zastrzelić z łuku, gdyż o zdarzeniu takim nie wspominają źródła współczesne, a sam Francesco Carrara nie był skonfliktowany z Kościołem. Najprawdopodobniej Bonaventura Badoer zmarł śmiercią naturalną, 10 lipca 1381.

W zakonie augustiańskim Bonaventura Badoer czczony był jako błogosławiony, ze względu na swe domniemane męczeństwo, ale oficjalnie jego kultu nigdy nie potwierdzono.

BibliografiaKategorie: Włoscy kardynałowie | Włoscy augustianie | Zmarli w 1381
Informacje na dzień: 25.12.2020 09:11:26 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.