Australia


Związek Australijski
Commonwealth of Australia
Flaga Australii Herb Australii
Dewiza: brak (dawniej "Advance Australia")
Hymn:
Advance Australia Fair – hymn państwowy
(Naprzód, piękna Australio)
God Save the Queen – hymn królewski
(Boże, chroń Królową)
Konstytucja

Konstytucja Australii

Język urzędowy

brak[1], de facto angielski[2][1]

Stolica

Canberra[3]

Ustrój polityczny

monarchia parlamentarna[3]

Typ państwa

federacja[3]

Głowa państwa

królowa[3] Elżbieta II

W jej imieniu

gubernator generalny[4] David Hurley

Szef rządu

premier Anthony Albanese

Powierzchnia
 • całkowita
 • wody śródlądowe


7 686 850 km²
1%

Liczba ludności (2021)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia


25 766 601[5]
3,3 osób/km²

PKB (2017)
 • całkowite 
 • na osobę


1380 mld[6] USD
55 707[6] USD

PKB (PSN) (2017)
 • całkowite 
 • na osobę


1247 mld[6] dolarów międzynar.[6]
50 334[6] dolarów międzynar.

waluta

dolar australijski (AUD)

Związek Australijski

1 stycznia 1901

Strefa czasowa

UTC od +6:30 do +10 – zima[7]
UTC od +6:30 do +11 – lato[7]

Kod ISO 3166

AU

Domena internetowa

.au[8]

Kod samochodowy

AUS

Kod samolotowy

VH

Kod telefoniczny

+61[9]

Terytoria zależne

Norfolk, Wyspy Ashmore i Cartiera, Wyspy Morza Koralowego, Australijskie Terytorium Antarktyczne, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe

Australia, formalnie Związek Australijski[4] (ang. Commonwealth of Australia[4]) – państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym[4]. Stolicą kraju jest Canberra[3], największym miastem jest Sydney.

Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata i jedynym państwem na świecie obejmującym cały kontynent. Jest zamieszkiwane przez 25 mln osób, z czego 2/3 populacji mieszka w pięciu największych australijskich metropoliach[10].

Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. W porównaniu z innymi państwami wskaźnik rozwoju społecznego (uwzględniający jakość życia, opiekę zdrowotną, przeciętną długość życia, poziom wykształcenia) Australii jest bardzo wysoki. Według danych na rok 2014 znajduje się ona na 2. miejscu pod tym względem po Norwegii. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego.

Australia jest członkiem ONZ, Wspólnoty Narodów, G20, OECD, ANZUS, AUKUS, APEC, Pacific Islands Forum oraz WTO.

Spis treści

Pochodzenie nazwy


Nazwa Australia, odnosząca się do kontynentu, pochodzi od określenia Terra Australis, czyli Ziemia Południowa po łacinie. W dawnej Europie wierzono, że na półkuli południowej znajduje się naprawdę duży kontynent. Ostatecznie nazwa przypadła o wiele mniejszemu, niż zakładano.

Geografia


Osobny artykuł: Geografia Australii.

Australia to szósty pod względem wielkości kraj świata, położony na kontynencie australijskim będącym najmniejszym spośród wszystkich kontynentów. Najgęściej zaludnione jest wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeże. Australia leży na półkuli południowej i wschodniej. Jest to jeden z najbardziej płaskich kontynentów ze średnią wysokością 330 m. Obszar pustynny zajmuje powierzchnię większą niż na jakimkolwiek innym kontynencie; 2/3 powierzchni leży w klimacie suchym lub półsuchym. Linia brzegowa Australii jest mało rozwinięta, wzdłuż całego wybrzeża o długości 19 tys. km napotkać można jedynie dwie duże zatoki: Zatokę Karpentaria i Wielką Zatokę Australijską. Najwyższy szczyt Góra Kościuszki[11] odkryty, zdobyty i nazwany przez Pawła Edmunda Strzeleckiego wznosi się na wysokość 2228 m n.p.m. Pod powierzchnią 22% kontynentu znajduje się Wielki Basen Artezyjski, zawierający w przybliżeniu 64 900 kilometrów sześciennych (km³) wody gruntowej[12].

Australijska wyłączna strefa ekonomiczna jest trzecią co do wielkości na świecie[13].

Demografia


31 marca 2016 populacja Australii wynosiła 24 051 400 osób.

Miasta Australii

Osobny artykuł: Miasta w Australii.

Stolicą Australii jest Canberra. Największym miastem jest Sydney. W Australii jest pięć metropolii z liczbą ludności powyżej jednego miliona, w których mieszka łącznie ok. 16,6 mln osób (2/3 populacji Australii)[10].

Miasto Ludność[10] (2019) Stan
1 Sydney 5 367 206 Nowa Południowa Walia
2 Melbourne 5 159 211 Wiktoria
3 Brisbane 2 560 720 Queensland
4 Perth 2 125 114 Australia Zachodnia
5 Adelaide 1 376 601 Australia Południowa

Statystyki demograficzne

Dane można znaleźć w CIA Factbook

Podział ludności według narodowości[14]
Narodowość % populacji Liczba populacji
Anglo-Australijczycy 70,8% 16 231 000
Brytyjczycy 6,4% 1 463 000
Aborygeni 2,18% 501 000
Anglo-Nowozelandczycy 2,08% 476 000
Chińczycy Han 1,88% 431 000
Włosi 1,78% 407 000
Indo-Pakistańczycy 1,65% 378 000
Grecy 1,33% 304 000
Arabowie 1,06% 242 000
Wietnamczycy 0,88% 201 000
Niemcy 0,59% 135 000
Filipińczycy 0,58% 133 000
Irlandczycy 0,48% 110 000
Żydzi 0,48% 109 000
Turcy 0,46% 105 000
Holendrzy 0,46% 104 000
pozostali 6,91% 1 485 000
Wykres demografii Australii
Populacja historyczna
Rok Populacja Zmiana proc. Rok Populacja Zmiana proc.
1900 3 765 400 1960 10 392 000 25,1%
1910 4 525 100 20,2% 1970 12 663 000 21,9%
1920 5 411 000 19,6% 1980 14 726 000 16,3%
1930 6 501 000 20,1% 1990 17 169 000 16,6%
1940 7 078 000 8,9% 2000 19 169 000 11,6%
1950 8 307 000 17,4% 2007 20 434 000 10,6%
(2018)[15]
Liczba ludności 23 470 145
Ludność według wieku
0 – 14 lat 17,6%
15 – 24 lat 12,6%
25 – 54 lat 41,4%
55 – 64 lat 11,8%
ponad 64 lata 16,4%
Wiek (mediana)
W całej populacji 38,8 lat
Mężczyzn 38,1 lat
Kobiet 39,7 lat
Przyrost naturalny 1,01%
Współczynnik urodzeń 12 urodzin/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 7,3 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 5,4 emigrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,06 mężczyzn/kobiet
poniżej 15 lat 1,05 mężczyzn/kobiet
15 – 24 lat 1,05 mężczyzn/kobiet
25 – 54 lat 1,04 mężczyzn/kobiet
55 – 64 lat 0,99 mężczyzn/kobiet
powyżej 64 lat 0,86 mężczyzn/kobiet
W całej populacji 1,01 mężczyzn/kobiet
Umieralność noworodków
W całej populacji 4,2 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 4,5 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 3,9 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 82,4 lat
Mężczyzn 79,9 lat
Kobiet 85,0 lat
Rozrodczość 1,77 urodzin/kobietę


Religia


Osobny artykuł: Religia w Australii.

Dane według spisu powszechnego w 2016[16]:

Ustrój polityczny


Australia jest członkiem Wspólnoty Narodów, zachowującym w aktach prawnych nazwę dominium. Jest to federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem ustanowiona konstytucją z 1900 roku[4] (z późniejszymi zmianami); głową państwa jest królowa Australii (obecnie Elżbieta II), reprezentowana przez gubernatora generalnego (obecnie David Hurley)[4]. Tytuł królowej Australii został nadany panującemu monarsze brytyjskiemu w 1971 przez parlament australijski.

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, wyłaniany w wyborach powszechnych: Senat o kadencji sześcioletniej, liczący 76 senatorów: po 12 przedstawicieli każdego stanu i po 2 przedstawicieli Terytorium Północnego i Australijskiego Terytorium Stołecznego (co 3 lata połowa składu jest odnawiana) oraz Izba Reprezentantów o kadencji trzyletniej, licząca 150 deputowanych, wybieranych proporcjonalnie do liczby ludności; system wyborczy do Senatu jest mieszany.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, formalnie pod przewodnictwem gubernatora generalnego, a faktycznie z premierem na czele, powołany przez gubernatora generalnego w imieniu królowej i odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów; do wyłącznej kompetencji władz federalnych należą sprawy obrony, polityki zagranicznej, handlu zagranicznego i imigracji.

Prawa wyborcze (ograniczone cenzusami osiadłości) przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat. Wybory w Australii są obowiązkowe dla wszystkich obywateli, kara za nieoddanie ważnego głosu wynosi 20 dolarów australijskich[18]. Według przepisów wyborczych obywatel zobowiązany jest oddać ważny głos. Głosowanie jest tajne.

Wymiar sprawiedliwości sprawują: Federalny Sąd Najwyższy, Sąd Federalny (sprawy gospodarcze i bankructwa), Australijski Sąd Rodzinny oraz stanowe sądy najwyższe i sądy jednostek terytorialnych.

Każdy stan ma własną konstytucję[4], dwuizbowy organ ustawodawczy (z wyjątkiem Queenslandu, gdzie istnieje parlament jednoizbowy) i rząd stanowy; na czele stanów stoją gubernatorzy mianowani przez monarchę brytyjskiego na wniosek rządu stanowego; stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta (z organami samorządowymi i radami municypalnymi).

Gospodarka


Osobny artykuł: Gospodarka Australii.

Australia należy do krajów rozwiniętych, gospodarkę Australii cechuje daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału. Największe organizacje produkcyjno-usługowe to: Broken Hill Proprietary (BHP), Colonial Sugar Refining, Imperial Chemical Industries, Telstra.

Dzięki ogromnym bogactwom naturalnym Australia jest jednym z największych producentów boksytu, a także należy do najpoważniejszych dostawców węgla, rudy żelaza i złota. Gdy w 1979 roku w rejonie Kimberley odkryte zostały złoża diamentów – Australia w produkcji tych kamieni doścignęła nawet Republikę Południowej Afryki.

Grunty orne stanowią jedynie 4% terytorium Australii, z czego uprawia się 80%. Pas ziemi uprawnej ciągnie się wzdłuż zachodnich zboczy Wielkich Gór Wododziałowych. Pastwiska zajmują 60% kraju. 25% powierzchni Australii zajmują gospodarstwa hodowlane, których jest ok. 16 tysięcy, o powierzchni średnio 30 tysięcy hektarów.

Liczba owiec w Australii stanowi 12% światowego pogłowia tych zwierząt.

Australia zajmuje drugie miejsce na świecie jeśli chodzi o jakość życia, zarówno w rankingu stworzonym przez Economist Intelligence Unit[19][20][21], jak również w rankingu stworzonym przez OECD[22].

Wśród niepodległych państw, Australia zajmuje 7 miejsce na świecie w wysokości zarobków[23]. Również poszczególne miasta Australii są wysoko notowane w rankingach. Wśród największych miast świata, Sydney zajęło 6 miejsce na świecie z zarobkami w wysokości 3599 dolarów USD miesięcznie oraz Melbourne, które zajęło 9 miejsce na świecie z zarobkami w wysokości 3181 dolarów USD miesięcznie (2019)[24].

Siły zbrojne


Z tym tematem związana jest kategoria: Wojsko australijskie.

Australia w składzie swoich sił zbrojnych posiada siły lądowe (Australian Army), marynarkę wojenną (Royal Australian Navy) oraz siły powietrzne (Royal Australian Air Force). Wojska australijskie liczą 58, 7 tys. żołnierzy zawodowych oraz 25,7 tys. rezerwistów. Według rankingu Global Firepower (2019) australijskie siły zbrojne stanowią 19. siłę militarną na świecie[25]. W 2017 roku, roczny budżet na obronność wyniósł 27,5 mld dolarów (2,0% PKB), co jest 13 wynikiem na świecie[26][27].

Australia jest członkiem ONZ oraz kilku innych paktów dotyczących bezpieczeństwa państwa, głównie pomiędzy innymi głównymi państwami anglosaskimi:

Transport


Przecinający nizinę Nullarbor trakt kolejowy jest najdłuższym zbudowanym w linii prostej traktem kolejowym na świecie. Kolej kursuje między południową a zachodnią Australią.

Kultura


Pierwsze amatorskie przedstawienia teatralne odbywały się w teatrach więziennych. Pierwszy teatr w kraju powstał w Sydney (1830) i nazywał się Theatre Royal.

Kuchnia australijska

Osobny artykuł: Kuchnia australijska.

W kuchni australijskiej nie należy zapominać o tradycyjnej kuchni rdzennej ludności, tzn. o kuchni Aborygenów, której można spróbować w głębi lądu w rezerwatach. Kuchnia ta nawet otrzymała własną nazwę: Bush tucker food. Do składników tej kuchni zaliczyć można[32]:

Media


Pierwszą australijską gazetą była „Sydney Gazette and the News South Wales Advertiser” (wydawana w latach 1803–1842). Główne dzienniki i czasopisma są w rękach korporacji prasowych takich jak: „Sydney News Ltd.” i „The Herald Sun”. W Australii ukazuje się 3 tys. gazet. Największe dzienniki to: „The Herald Sun” (założony w 1840, nakład 558 800 egzemplarzy) i „The Daily Telegraph” (założony w 1879, nakład 442 tys. egzemplarzy). Wśród czasopism kobiecych prowadzi „Australian Women’s Weekly” (założony w 1933, nakład 1230 tys. egzemplarzy). Agencje prasowe: „Australian Agency Press” (AAP, założona w 1935 w Melbourne, obecna centrala w Sydney) i „Australian United Press Ltd.” (AUP).

Radio Australijskie rozpoczęło nadawanie 13 listopada 1923, a telewizja 1 listopada 1956. Działa telewizja i radio państwowe oraz stacje komercyjne, etniczne i środowiskowe. Media publiczne nadzoruje Australian Broadcasting Corporation (ABC), jest finansowana przez państwo (abonament zniesiono w 1974 r.). Istnieje jeden państwowy nadawca telewizyjny i 4 stacje radiowe. W Australii nadaje około 50 komercyjnych stacji telewizyjnych i około 140 radiowych.

Zobacz też


Przypisy


 1. a b Australia/Languages , Encyklopedia Britannica [dostęp 2021-02-27] (ang.).
 2. Australijskie prawodawstwo nie określa de iure języka urzędowego.
 3. a b c d e Australia , Encyklopedia Britannica [dostęp 2021-02-27] (ang.).
 4. a b c d e f g Konstytucja Związku Australijskiego , biblioteka.sejm.gov.pl, 2014, ISBN 978-83-7666-342-5 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 5. Australian Bureau of Statistics: Population clock . Australian Bureau of Statistics.
 6. a b c d e World Economic Outlook, April 2018 , www.imf.org [dostęp 2018-04-18] (ang.).
 7. a b Time zones and daylight saving , australia.gov.au [dostęp 2021-02-27] (ang.).
 8. Internet domain names , australia.gov.au [dostęp 2021-02-27] (ang.).
 9. Telephone country and area codes , australia.gov.au [dostęp 2021-02-27] (ang.).
 10. a b c Australian Bureau of Statistics: 3218.0 – Regional Population Growth, Australia, 2019-20 . Australian Bureau of Statistics.
 11. Naprawdę Strzelecki tak nazwał sąsiadującą górę, gdyż myślał, że góra, którą nazwał, jest najwyższa w Australii.
 12. Department of Environment and Resource Management, Underground water factsheets: Great Artesian Basin [zarchiwizowane z adresu 2010-09-23].
 13. Exclusive Economic Zones (EEZ) .
 14. Joshua Project (ang.). [dostęp 2012-10-01].
 15. Australia The World Factbook, 2018.
 16. 2016 Census: Religion . Australian Bureau of Statistics. [dostęp 2017-08-08].
 17. 2914.0.55.002 – 2006 Census of Population and Housing: Media Releases and Fact Sheets, 2006 , www.abs.gov.au [dostęp 2017-11-25].
 18. AEC redirection page – Australian Electoral Commission .
 19. The Where-to-be-born Index: The Highest And Lowest Scoring Countries – worldatlas.com.
 20. The lottery of life – International The Economist.
 21. The Economist’s where-to-be-born index 2013 – statista.com.
 22. OECD Better Life Index – OECD.
 23. Jak wysokie (lub niskie) są zarobki w każdym państwie na świecie tygodnik Polityka, 2014.
 24. Mapping the World’s Prices 2019 – Deutsche Bank Research, 2019.
 25. Australia (ang.). Global Firepower. [dostęp 2014-08-17].
 26. Stockholm International Peace Research Institute, Trends in World Military Expenditure, 2017 [PDF].
 27. SIPRI: Data for all countries from 1988–2017 .
 28. AUKUS. Silny atomowy sojusz USA, Australii i Wielkiej Brytanii - polityka.pl
 29. Furious China issues bone-chilling warning subs deal could 'make Australia a potential target for a NUCLEAR strike' - dailymail.co.uk
 30. Tomahawki i JASSM-ER dla Australii - milmag.pl
 31. Australia to pursue nuclear-powered submarines through new trilateral enhanced security partnership - Prime Minister of Australia, 2021
 32. Kuchnia Australii – eksplozja smaków (pol.). 2013. [dostęp 2013-05-20].

Linki zewnętrzne


 Wikimedia Atlas: Australia – wikiatlas z mapami w Wikimedia Commons
Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Australia&oldid=67352682

Menu nawigacyjne


<Facebook Twitter WhatsApp Telegram e-mail

Kategorie: Australia | Państwa w Australii i Oceanii | Dawne terytoria zależne Wielkiej Brytanii | Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych
Informacje na dzień: 10.06.2022 01:25:22 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.