Armie polskie - pl.LinkFang.org

Armie polskie
Armie polskiewykaz armii Wojska Polskiego.

W czasie I wojny światowej:

W czasie wojny z bolszewikami:

W dwudziestoleciu międzywojennym, w wypadku wojny z Rosją planowano (zob. plan „Wschód”) wystawić siedem armii:

W kampanii wrześniowej 1939 Wojsko Polskie II RP zmobilizowało osiem związków operacyjnych, w tym siedem armii i jedną Samodzielną Grupę Operacyjną „Narew”:

Ponadto, w trakcie działań wojennych improwizowane zostały kolejne związki operacyjne:

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie zorganizowane zostały dwa związki operacyjne:

Ponadto w 1940 gen. Władysław Sikorski organizując Wojsko Polskie we Francji zamierzał wystawić jedną armię polową.

Na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej utworzone zostały cztery armie:

Ostatnie trzy z wymienionych wyżej armii, w założeniach, tworzyć miały Front Polski.

Plany mobilizacyjne Ludowego Wojska Polskiego zakładały utworzenie Frontu Polskiego w składzie trzech armii ogólnowojskowych i jednej lotniczej:

W 1968, w ramach operacji „Dunaj”, Wojsko Polskie użyło jednego związku operacyjnego – 2 Armii.

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku, po likwidacji struktur politycznych i wojskowych Układu Warszawskiego, zrezygnowano z wystawiania na czas „W” frontu i armii, na rzecz korpusów.

Nie były związkami operacyjnymi, lecz tworzyły część sił zbrojnych: Armia Krajowa (Siły Zbrojne w Kraju) i Armia Ludowa.

Wyraz „armia” w swojej nazwie miała jedna z organizacji niepodległościowych przed I wojną światową – Armia Polska.

Przypisy


  1. Być może planowana była jedynie SGO Polesie

Bibliografia


Kategorie: Armie polskie | Listy związane z historią
Informacje na dzień: 28.05.2020 01:22:18 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.